Świadectwa

,,Moje” tworzenie Róży Rodziców,

Teresa z Poznania
13 października 2020

Świadectwo tworzenia Różańca Rodziców
Przed mszą świętą w mojej parafii odmawiany jest różaniec, a my jako Wspólnota Różańcowa
modliliśmy się, prosząc Matkę Bożą o nowych członków do Wspólnoty Żywego Różańca .
Przyszło do mnie natchnienie aby utworzyć ,,Różę tematyczną’’. Trzeciego stycznia 2009 roku
w tej sprawie z koleżanką poszłyśmy na rozmowę do naszego Księdza Proboszcza, który
zasugerował, że należy modlić się za rodziny, ponieważ są bardzo zagrożone.
Szóstego stycznia tj. w święto Trzech Króli dowiedziałam się od koleżanki o Różańcu Rodziców .
Rozmowa na ten temat była bardzo krótka, a decyzja aby działać. Następnego dnia już miałam
pierwsze osoby w Róży Rodziców a jej patronem jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Następnie poszłam powiadomić Księdza Proboszcza, że tworzę Różę Rodziców i w skrócie
powiedziałam o genezie Różańca Rodziców w Polsce i poza granicami kraju. Prosiłam również
Księdza o błogosławieństwo w tej sprawie. Po miesiącu tj. siódmego lutego w pierwszą sobotę
miesiąca, Róża była pełna .Siedemnastego lutego rozpoczęliśmy Różaniec Rodziców modlących się
za dzieci.
Zaczęły zgłaszać się kolejne osoby, chętne włączyć się w modlitwę za
dzieci.. Zrozumiałam że Wolą Bożą jest , abym tworzyła następną Różę Rodziców. Duchowo
poczułam, że patronować tej Róży chce święty Józef. Trzynastego marca 2009 roku Róża p.w. św.
Józefa była pełna, a w święto patrona tj. 19 marca rozpoczęliśmy różaniec rodziców modlących się
za dzieci.
Pierwsza msza św. po utworzeniu Róży jest mszą dziękczynną za Dar
Róży w naszej parafii. Co miesiąc jest odprawiana msza św. w intencji dzieci
i rodziców z Róży Rodziców, modlimy się prosząc o łaskę ochrony tych dzieci
przed wszelkim złem ,zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości
i grzechów rodziców. Przed mszą św. odczytany jest akt zawierzenia i odmawiany jest różaniec w
intencji dzieci i rodziców.
,,Moje” tworzenie Róży Rodziców, polega na indywidualnej rozmowie.
Podchodzę najczęściej po mszy św. do osób, które stawia na mojej drodze Duch Święty i proponuję
wstąpienie do Różańca Rodziców by razem nieść wołanie do Nieba w intencji swoich dzieci. W
większości odpowiedź jest od razu
pozytywna, inni oddzwaniają i potwierdzają chęć modlitwy, a niektórzy odmawiają z powodu braku
czasu (najczęściej) lub obawiają się, że nie wytrwają w postanowieniu codziennego odmawiania
modlitwy – jednej dziesiątki różańca. Ufam, że Ci ostatni dołączą do nas ,tylko potrzebują jeszcze
trochę czasu aby zrozumieć siłę i ogrom łask wypływających z modlitwy różańcowej. Czy będą
następne Róże Rodziców ?
Wola Twoja Panie – a ja pragnę być pokornym narzędziem w Twoim ręku .
Teresa z Poznania