Świadectwa

Moja córka bardzo chorowała,

Aleksandra
25 stycznia 2020

Moja córka bardzo chorowała, były to ciężkie stany depresyjne, szukaliśmy pomocy u różnych lekarzy, polecałam ją też w modlitwie, jednak stan zdrowia się nie poprawiał, myśleliśmy, że już tak zostanie. Dopiero później dowiedziałam się o RR i po kilku miesiącach przystąpienia do wspólnoty rodziców, dzięki modlitwie całej róży moja córka całkowicie wyzdrowiała, teraz cieszy się życiem, a my razem z nią. Ten cud zawdzięczam wspólnotowej modlitwie za wstawiennictwem Maryi.

Aleksandra