Świadectwa

Nastąpiła zmiana u córki

Tato i mama
15 sierpnia 2018

Wspólnie z żoną od końca miesiąca marca odmawiamy codzienne dziesiątek różańca w ramach Róży Różańcowej Rodziców, od tego czasu nastąpiła zmiana u naszej córki, która związała się z rozwiedzionym mężczyzną ojcem dwójki dzieci. Jeszcze dwa miesiące temu nie chciała słyszeć o tym, żeby opuścić tego człowieka, a my w ramach Różańca Rodziców modliliśmy się o rozpad tego związku i powrót tego pana do żony. Nasze modlitwy zostały wysłuchane i córka odeszła od tego pana oraz przeprosiła za cierpienie jakie wyrządziła rodzicom będąc w tym związku. Aktualnie modlimy się o przywrócenie łaski wiary dla córki oraz o łaski dla pozostałych dzieci.
Bogu niech będą dzięki za uzyskaną łaskę za pośrednictwem Maryi.
Rodzice zatroskani o córkę