Świadectwa

Filip

Filip
14 listopada 2011

6 lat - niespektakularne uleczenie z długotrwałej choroby przewodu pokarmowego.

Otrzymujemy także inne świadectwa o nawróceniu, itp., o spokoju dla modlących się i zmianach na lepsze u dzieci, świadectwo stałej poprawy z problemów zdrowotnych, a także o rozpoczęciu wspólnej modlitwy w rodzinie!