Aktualności

Mamy naszą nową patronkę w modlitwie - Błogosławioną Paulinę Jaricot!

ir
24 maja 2022

Uroczystość beatyfikacyjna Pauliny Jaricot (1799–1862) odbyła się 22 maja 2022 r  w Lyonie., we Francji.  Proces kanonizacyjny Pauliny Jaricot rozpoczął Pius XI w 1926 r. Do uznania heroiczności jej cnót doprowadził Jan XXIII w 1963 r., a 27 maja 2020 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła z upoważnienia Ojca Świętego dekret o cudzie za jej wstawiennictwem. Dzięki przekazowi telewizyjnemu TV TRWAM mogliśmy w nich na bieżąco uczestniczyć.


Paulina Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 r. w Lyonie we Francji, jako córka bogatego przemysłowca. W rodzinie otrzymała staranne wychowanie religijne. W wieku 17 lat podjęła prosty sposób życia i zapragnęła służyć Bogu. Złożyła prywatny ślub czystości. Zaczęła odwiedzać biedne lyońskie rodziny, rozdając im jałmużnę. Gorąco kochała Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i z gronem dziewcząt w swoim wieku założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa, które codziennie adorowały Jezusa Eucharystycznego.


Z listów misjonarzy Paulina dowiedziała się o niezwykle trudnej sytuacji finansowej na misjach i tragicznej sytuacji dzieci, które umierały z głodu.  Jaricot zaczęła więc szukać pomocy.  Utworzyła koła, w które chętnie zaangażowały się robotnice zakładu przemysłowego, odkładając drobne sumy z tygodniowych zarobków. Z dziesiątek kół wyłaniały się nowe koła i rosły w setki, tworząc fundusz na działalność misyjną Kościoła i rozkrzewiając wiarę.


Kiedy Paulina miała 23 lata, jej Dzieło, już w pełnym rozkwicie, przeszło pod zarząd Specjalnej Rady i wówczas podjęła inną, duchową formę wspierania Dzieła. Otoczyła je modlitwą różańcową. W ten sposób powstał Żywy Różaniec. Róże Różańcowe istnieją w parafiach na całym świecie do dziś, obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które papież wyznacza na każdy rok. To właśnie na bazie tego sposobu modlitwy wspólnej w różach rozwinęły się nasze róże rodziców. I nadal tworzą się różne dzieła wspólnotowej modlitwy zainspirowane tym przykładem.


Wobec pogarszającej się sytuacji społecznej we Francji Paulina zaczęła szukać systemu rozwiązania problemu zubożałych rodzin robotniczych. Cały swój majątek zainwestowała w budowę gmachu, który miał być idealnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie robotnicy z rodzinami mieli cieszyć się pracą roztropnie kierowaną i sprawiedliwie wynagradzaną. Inwestycja upadła wskutek oszustwa nieuczciwych ludzi. Paulina do końca życia spłacała długi, pogrążona w ubóstwie, chorobie i całkowitym opuszczeniu.


Odeszła do Boga 9 stycznia 1862 roku ze słowami: „Boże mój, wybacz im i obdarz błogosławieństwem, na miarę cierpień, jakie mi zadali”. Założone przez Paulinę Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary już po trzech latach liczyło 2 tys. członków. Od 1922 r. ma ono status Dzieł Papieskich; dzisiaj obecne jest w 144 krajach całego świata. Natomiast koła Żywego Różańca po kilku latach działania liczyły ponad dwa miliony uczestników. Choć Paulina uważała się tylko „za zapałkę wzniecającą ogień”, to jednak stała się założycielką jednego z największych misyjnych dzieł w Kościele.


Mamy obecnie nową orędowniczkę w niebie. Przykład życia Błogosławionej Pauliny pokazuje że dla wielkich dzieł zostaliśmy stworzeni i każdy, dosłownie każdy z nas może dołożyć niewielki zdawałoby się wkład w budowę Kościoła, a z tego wyrastają wielkie rzeczy. Przykład błogosławionej Pauliny pokazuje nam również wagę cnoty roztropności – wiedzmy że wykonując dobre rzeczy zawsze możemy być narażeni na ataki złego w najbardziej podstępny sposób. Ale cnota wytrwałości i ufność w łaskę Boga oraz opiekę Maryi zwycięża wszystko.


Błogosławiona Paulina Jaricot jest dla nas, osób świeckich zaangażowanych w szerzenie Różańca Świętego, zwłaszcza w formie Żywego Różańca Rodziców,  przykładem tego jak bardzo ważna i potrzebna jest nasza odwaga w działaniu. Nie istnieją bariery dla wiary, dla ludzi działających z wiarą i z czystym sercem.  Wielokrotnie przekonuje nas o tym aktywność animatorów i rodziców z Różańca Rodziców, który od samego początku czerpał z dziedzictwa  błogosławionej Pauliny Jaricot!


Wspomnienie liturgiczne 9 stycznia.


Błogosławiona Paulino, módl się za nami, za cały Różaniec Rodziców, zwłaszcza za animatorów róż i za osoby zaangażowane.