Wydarzenia

Animatorów i rodziców różańcowych, którzy uczestniczyli w dotychczasowych edycjach rekolekcji RR zapraszamy do kolejnego kroku w życiu duchowym. W dniach 24-25 lutego 2024 odbędą się w Gdańsku rekolekcje Marana tha drugiego stopnia – zapraszamy wszystkich chętnych, którzy już uczestniczyli w rekolekcjach Różańca Rodziców. Są to rekolekcje organizowane przez wspólnotę Marana tha z naszym (RR) udziałem. Więcej informacji i zapisy na stronie wspólnoty Marana Tha . Zapisy Ewa - tel. 513 951 243.

24 lutego 2024

Animatorów i rodziców różańcowych, którzy uczestniczyli w dotychczasowych  edycjach rekolekcji RR zapraszamy do kolejnego kroku w życiu duchowym. W dniach 24-25 lutego 2024 odbędą się w Gdańsku rekolekcje Marana tha drugiego stopnia zapraszamy wszystkich chętnych, którzy już uczestniczyli w  rekolekcjach Różańca Rodziców. Są to rekolekcje organizowane przez wspólnotę Marana tha z naszym (RR) udziałem.   Więcej informacji i zapisy na stronie wspólnoty Marana Tha .  Zapisy Ewa - tel. 513 951 243. Zakwaterowanie w Gdańsku we własnym zakresie. Poniżej program i informacje!


Serdecznie zapraszamy na rekolekcje dla całej naszej wspólnoty, jak również dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją relację z Bogiem. Będzie to KURS MARANATHA 2, który opracował  śp. ks. Andrzej Kowalczyk. Rekolekcjom będzie towarzyszyło hasło: "Powołanie do pełni życia - Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10).


Czym są  REKOLEKCJE MARANATHA DRUGIEGO STOPNIA?


Po pozytywnej odpowiedzi na Jezusowe wezwanie do nawrócenia i do wiary w Ewangelię (por. Mk 1,15), jakie ma miejsce na kursie Maranatha pierwszego stopnia, Jego uczeń powinien podjąć drogę oczyszczenia i uświęcenia. Etap po nawróceniu możemy nazwać "oczyszczeniem". Na kursie drugiego stopnia mowa jest o tym, z czego należy się oczyszczać i w jaki sposób. Dla nas Różańcowych rodziców to kolejne kroki w drodze duchowej. Zapraszamy!


Miejsce rekolekcji: Dom Złotej Jesieni w Gdańsku-Zaspie; ul. Franciszka Hynka 12


Termin: 24-25 lutego 2024 (sobota-niedziela)


Koszt: 60 zł (obiad, serwis kawowy, wynajęcie obiektu) – płatne  przed rozpoczęciem rekolekcji.  Bez zakwaterowania.


Zapisy: Elżbieta - tel. 793 565 557 lub Ewa - tel. 513 951 243


PROGRAM REKOLEKCJI MARANATHA DRUGIEGO STOPNIA


SOBOTA, 24 lutego 2024


9:00 -  Recepcja


9:30 - Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne


10:00 - Konferencja 1. „Powołanie do pełni życia”


10:30 - Konferencja 2. „Grzech jako siła zniewalająca i konieczność pragnienia doskonałości”


11:00 - Kawa


11:45 - Konferencja 3. „Etapy życia duchowego i potrzeba oczyszczenia”


12:15 - Konferencja 4 „Oczyszczenie zmysłów, umysłu i woli”


12:45 - Przerwa


13:00 - Obiad


14:30 - Konferencja 5. „Jak leczyć pychę. Pokora”.


15:00 - Konferencja 6. „Spowiedź św. i kierownictwo duchowe”


15:30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania ze spowiedzi


16:30 - Przerwa


16:45 - Msza św. z kazaniem „Modlitwa”


18:00 - Zakończenie


NIEDZIELA, 25 lutego 2024


10:00 – Przybycie


10:15 - Modlitwa na dobry początek i błogosławieństwo


10:20 - Konferencja 1. „Posłuszeństwo”


10:50 - Konferencja 2.  „Broń duchowa”


11:20 - Kawa


12:00 - Konferencja 3. „Potrzeba umartwienia”


12:30 - Konferencja 4. „O smutku i wesołości”


13:10 - Msza św. z kazaniem „Niepowodzenie i cierpienie”. Modlitwa o wylanie Ducha Świętego.


14:45 - Kawa


15:30 - Świadectwa


ks. Wojciech – Wspólnota Marana Tha


Ewa i Ireneusz Rogala  - Różaniec Rodziców

Nadchodzące wydarzenia