Wydarzenia

Pierwsze spotkanie Animatorów Różańca Rodziców Diecezji Gdańskiej i z całej Polski 8 grudnia 2019 - uchwalenie Reguł Działania RR - ZAPROSZENIE DLA WSZYSTKICH ANIMATORÓW!

8 grudnia 2019

Mając na uwadze dążenie do odnajdowania formuły jedności różnych ruchów różańcowych Różaniec Rodziców chce dołączyć do Żywego Różańca jako odrębna gałąź tej samej modlitwy. Staramy się wypracować formułę włączenia Różańca Rodziców tak, aby nie utracić wyraźnego chryzmatu jaki rozwinął się od powstania w roku 2001. Jednocześnie to, że korzystamy ze schematu, doświadczeń i wiekowej tradycji Żywego Różańca, powoduje naturalną chęć formalnego włączenia się w tą część Kościoła jaką jest ruch Żywego Różańca. Do tej pory przeprowadzono szereg rozmów i uzgodnień wstępnych w celu formalnego włączenia RR do ŻR. Kolejnym krokiem jest uzgodnienie Reguł Działania RR i formalnej grupy do prowadzenia dalszych konkretnych rozmów i uzgodnień. Z tego powodu w uzgodnieniu z Asystentem Kościelnym RR dla Diecezji Gdańskiej proponujemy spotkanie animatorów Diecezji Gdańskiej  z udziałem zaangażowanych i chętnych animatorów RR z całej Polski.


Pierwsze, historyczne spotkanie Animatorów z Diecezji Gdańskiej z udziałem Animatorów z  całej Polski zaplanowane jest na 08.12.2019r. w  Auli Jana Pawła II w budynku Kurii w Gdańsku Oliwie (nieopodal Katedry Oliwskiej).


Plan spotkania


1.      14.45 Recepcja przybywających


2.      15.00 Przywitanie przybyłych,  Koronka do Miłosierdzia w Intencjach RR


3.      15.10 Przedstawienie celu i zadań zgromadzenia, aktualny stan organizacji RR


4.      15.20 Omówienie zaproponowanych zamian w Statucie ŻR w celu umożliwienia dołączenia RR


5.      15.30 Przedstawienie i omówienie propozycji Reguł RR stanowiących o organizacji RR


6.      16.00 Przerwa na kawę


7.      16.20 Dyskusja nad propozycjami, wnioski dla organizacji RR w diecezji i w całej Polsce


8.      17.00 Wybór Koordynatora diecezjalnego i rady animatorów diecezji Gdańskiej.


9.      17.10 Zakończenie części organizacyjnej Spotkania  i przejście do Katedry Oliwskiej


10.   17.30 Różaniec  rodziców z MB Oliwską


11.   18.00 – 19.00  Msza Święta z Aktem Zawierzenia RR i zakończenie. 


Celem spotkania jest uzgodnienie i przyjęcie do działania Reguł  RR oraz  powołanie struktury i wybór Koordynatora RR w Diecezji Gdańskiej oraz rady animatorów,  a także wskazanie działań dla włączenia RR w Polsce do ŻR w oparciu o znowelizowany statut ŻR.


Dla zainteresowanych projekt tekstu propozycji Reguł Działania RR wyślemy z Różańca Rodziców – kontakt: [email protected]


Na spotkanie zaproszeni są oprócz animatorów RR z diecezji Gdańskiej również wszyscy chętni animatorzy z całej Polski. Ponieważ to takie pierwsze  i ważne spotkanie to bardzo liczymy na waszą liczną i aktywną obecność!  Prosze o informację wszystkich zainteresowanych przybyciem! Prosimy o modlitwę! i wsparcie duchowe!


Ireneusz Rogala   -  koordynator i inicjator RR


Ks. dr Mirosław Piskozub – Asystent Kościelny RR


Gdańsk Oliwa 

Nadchodzące wydarzenia