Wydarzenia

8 grudnia w Katedrze Oliwskiej spotykamy się na Mszy Świętej z ponowieniam Aktu Zawierzenia MB Oliwskiej - od godz. 17.30

8 grudnia 2020

Jak co roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia ponawiamy nasze Zawierzenie Matce Bożej, obecnej w Katedrze Oliwskiej w Jej Oliwskim Feretronie. Ona jest naszą Patronką, wzorem i wspomożeniem naszych rodzicielskich powołań.  Ten dzień to dzień szczególny - w 2006 roku po raz pierwszy zawierzaliśmy sie Maryi z naszą modlitwą i zawierzaliśmy nasze dzieci. I już wówczas było takie natchnienie, aby co roku to ponawiać!  Chcemy tego dnia przede wszystkim dziękować za wszelkie wymodlone łaski, przez wstawiennictwo Maryi. Dziękować, uwielbiać Boga i prosić o dalszą matczyną opiekę i skarby łaski dla nas i dla naszych dzieci.  Zapraszamy na pięknie śpiewane nabożeństwo Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP od godz. 17.30, a następnie Mszę Świetą o godz. 18.00 z ponowienim Aktu Zawierzenia. Zapraszamy wszystkich rodziców do obecności osobistej lub łączności duchowej, a wszystkie róże zachęcamy, aby w swoich parafiach organizować mszę świetą z ponowieniem Aktu Zawierzenia oraz zaproszeniem wszystkich rodziców z całej parafii do wspólnej modlitwy w Intencji swoich dzieci.


Dzięki Diakonii Społecznej Domowego Kościoła otrzymaliśmy dostęp do relacji wideo z tego wydarzenia


Matka Boża Oliwska  - nasza Patronka

Nadchodzące wydarzenia