Aktualności

Zwycięska Królowa Różańca Świętego – dziś Jej święto, pamiątka różańcowego zwycięstwa pod Lepanto!

ir
7 października 2022

Maryja jest zawsze znakiem zwycięstwa dobra nad złem, zwycięstwa nadziei, nad strachem i beznadzieją – zwycięstwa z Bożą pomocą człowieka nad własnymi słabościami! 7 X wspominamy zwycięstwo za sprawą różańca pod Lepanto!


To zwycięstwo zaczyna się na modlitwie, ufnej i wytrwałej, we wspólnocie Kościoła. Dla nas jest to bardzo często codzienna modlitwa w róży różańcowej rodziców, prowadząca do pełni życia sakramentalnego. Nasza modlitwa prowadzi do Jezusa, do Eucharystii i do wdrażania w życiu codziennym zasad Ewangelii.


To są największe cuda, gdy mąż z żoną odnajdują wspólny język i jedna się rodzina. Gdy rodzice zaczynają zauważać najskrytsze pragnienia i potrzeby dzieci, zaczynają też zauważać zagrożenia jakie na dzieci czyhają we współczesnym świecie i im potrafią się skutecznie oprzeć, przeciwdziałać.


Zwycięstwo Maryi zawsze niesie pokój i miłość, bo Matka Najświętsza przynosi w nasze życie Jezusa! Bo jest tą błogosławioną Niewiastą, którą pragną błogosławić wszystkie pokolenia, bo dzięki Niej i poprzez Nią wielkie rzeczy czyni Bóg – w naszym życiu i w świecie!


Takie wielkie rzeczy to na przykład nasze rekolekcje na Górze św. Anny - 14-16 X 2022 – jeszcze jest trochę wolnych miejsc – zachęcamy do szybkiego zgłaszania się.


Takie wielkie rzeczy to procesje różańcowe, które pójdą przez Polskę w dniu rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na papieża – 16 października. W Gdańsku ruszy po mszy św. z Bazyliki św. Brygidy o godz. 13.30 w kierunku bazyliki Mariackiej!


Takie wielkie rzeczy to też różnego rodzaju spotkania i ewangelizacja o których dowiadujemy się z różnych źródeł, dziejąca się w całej POLSCE! SURSUM CORDA – w górę SERCA.


Niech nadzieja i radość zwycięstwa z Maryją i pod Jej sztandarem w Imię Jezusa, będzie dla nas mocą i natchnieniem do zwyciężania zła dobrem każdego dnia!


Maryjo, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!