Aktualności

Krzyż to znak zwycięstwa! Dziś wspominamy św. Helenę dzięki, której odnaleziono Krzyż Jezusa!

ir
18 sierpnia 2023

Dla każdego z nas wierzących Krzyż Jezusa jest znakiem zwycięstwa i wolności, znakiem ceny za jaką zostaliśmy odkupieni. Nasze zadanie to bronić Krzyża, to adorować Krzyż i Jezusa, który na Krzyżu oddał życie za każdego z nas!


Dzięki św. Helenie ta niezwykła relikwia została odnaleziona i jest czczona w wielu miejscach na całym świecie (partykuły Krzyża zostały rozdzielone do bardzo wielu miejsc!). Św. Helena jest tez dla nas rodziców niesłychaną inspiracją. To dzięki Jej wierze i modlitwie nawrócił się  jej syn Cesarz Konstantyn. Dzięki Jej wytrwałej modlitwie i ufnej, odważnej wierze zaprzestano prześladowania chrześcijan, a chrześcijaństwo mogło swobodnie docierać do granic ówczesnego świata!


Niech to będzie dla nas również inspiracja w modlitwie. Nasze krzyże, cierpienia i troski, nasze prośby i modlitwy, przez Krzyż Jezusa i wstawiennictwo Maryi, Królowej Różańca Świętego przedstawiajmy Bogu! Niech żadne cierpienie się „nie zmarnuje” – ofiarujemy je wraz z nasza modlitwą na większą Chwałę Boga! AMDG – Ad Majorem Dei Gloriam.


Święta Heleno, módl się za nami!