Aktualności

Zmartwychwstanie - Zawierzenie Maryi i Św. Jan Paweł II

ir
2 kwietnia 2024

Alleluja! Jezus Żyje, Zmartwychwstał i przynosi nam – każdemu z nas prawdziwą wolność!  Przeżywamy czas Zmartwychwstania Pańskiego – czas kiedy to sam Jezus przybliża się do nas i objaśnia Pisma oraz łamie Chleb!


Ciebie Boga wysławiamy, Tobie wieczna Chwała, Tobie dziękujemy, Ciebie wielbi ziemia cała! Za wielkie rzeczy któreś uczynił dla człowieka Boże!  Niech nasze życie będzie nieustannym dziękowaniem, niech wnosi do tego świata płomień Bożej Miłości.


 W Wielki Piątek rozpoczęliśmy dwie nowenny. Tą pierwszą razem ze św.  Siostrą Faustyną i św. Janem Pawłem II oraz bł. Ks. Michałem Sopoćko  - do Bożego Miłosierdzia trwającą dziewięć dni. I tą drugą – trwającą dziewięć lat przed Jubileuszem 2000 lat odkupienia w roku 2033!


Ta przestrzeń pomiędzy dniami i latami pokazuje jak Bogaty w Miłosierdzie jest Bóg, wskazuje jak obficie może i chce nas obdarowywać. Polecamy w naszej modlitwie nas samych i naszych bliskich – i tych żyjących i tych zmarłych bliskich naszemu sercu. Polecamy w modlitwie nasz święty Kościół Rzymsko – katolicki z jego pasterzami, z Ojcem Świętym i naszymi biskupami, cały Episkopat wraz z przewodniczącym Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Modlitwą obejmujemy kapłanów i osoby konsekrowane oraz powołania do stanu duchownego! Modlimy się o zmiłowanie Boże nad grzesznikami, zwłaszcza z naszych rodzin i środowisk, zwłaszcza tymi zatwardziałymi i agresywnymi wobec Kościoła Świętego. Niech Bóg w swej dobroci da im łaskę nawrócenia i wiary, otworzy serca, umysły i oczy na  Jezusa Zmartwychwstałego!


W poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia, przeżywaliśmy również kolejną 368  rocznicę Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza – oddania się Polski pod Królowanie naszej Pani, Matki i Królowej – Najświętszej Maryi Panny!


Pomimo tego że niemal cały kraj zajęty był przez heretyckich Szwedów to król Polski wypowiedział słowa oddania, w obecności władzy duchownej, uroczyście :


"Ja, Jan Kazimierz, z łaski Twego Syna, Króla królów, Pana mojego i z Twego zmiłowania się król, padam do Twych stóp najświętszych i obieram Cię dziś moją i państw mych patronką" - przyrzekał Jan Kazimierz, klęcząc 1 kwietnia 1656 roku przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie.


To Maryja sama ukazując się włoskiemu jezuicie O. Mancinellemu wskazała że chce być nazywana Królowa Polski – stąd to dopełnienie w majestacie władzy świeckiej i duchownej jest ważnym przyznaniem się Polaków do Maryi jako Królowej i uznaniem Jej Panowania w Polsce. Słowa tego oddania ułożył św. Andrzej Bobola!


 Później ten Akt był ponowiony przez inspiracje i słowa bł. Kardynała Wyszyńskiego na Jasnej Górze – nie osobiście bo był w komunistycznym uwięzieniu – ale jego słowami wypowiadanym wobec Maryi w postaci Ślubów Jasnogórskich.  Zwieńczeniem tego oddania się Bogu było w roku 2016 zwierzenie Polski Sercu Jezusowemu – przez władze Duchowe w obecności najwyższych przedstawicieli władzy świeckiej z panem Prezydentem Andrzejem Dudą na czele.


Jako Naród zostaliśmy też zawierzeni – o czym wie niewielu – Maryi obecnej w swoim Wizerunku z Guadelupe w Meksyku za sprawą i z inspiracji Prymasa Tysiąclecia bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Zawierzenia dokonał w imieniu internowanego Prymasa  Biskup Klepacz wraz z całym Episkopatem.


Co ciekawe  i ważne, Polska została w latach komunizmu,  3 maja 1959 roku zawierzona Matce Bożej z Guadelupe na wniosek Prymasa Stefana Wyszyńskiego  i prezydenta RP na wychodźstwie  pana Augusta Zaleskiego, przez prymasa Meksyku kardynała Miguel Dario Miranda y Gomez'a! A w Polsce znajduje się  jeszcze inny wizerunek Matki Bożej  Cudownej z Guadelupe – to Obraz Matki Bożej Gregoriańskiej w Kodniu!


Historia zawierzeń Polski Maryi i Bogu jest znacznie bogatsza  - co iles lat, co któreś pokolenie Polacy chcieli i chcą się zawierzać Maryi.


My również jako rodzice wraz z całymi rodzinami i z naszymi dziećmi rozpoczynamy naszą modlitwę w Różańcu Rodziców Aktem Zawierzenia! Znany jest tez ogromny  i niezwykle owocny ruch Zawierzenia  Maryi Królowej Polski w pierwsze soboty miesiąca  odbywający się na Jasnej Górze!


Jakby podsumowaniem i dopełnieniem tego pragnienia zawierzanie się Maryi było całe życie i posługa św. Jana Pawła II – to Jego słowa  Cały Twój Maryjo!  Totus Tuus Maria! Przemawiają w całej pełni do naszych serc i pociągają nas za sobą!


Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński! Módl się za nami!


Święty Andrzeju Bobola, módl się za nami!


Święty Janie Pawle II, módl się za nami!


Maryjo, Królowo Polski  - módl sę za nami!