Aktualności

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan!

ir
12 kwietnia 2020

Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyrzućcie, Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie! Bóg przywrócił nas do życia i zaprosił do zycia w obfitości!Wystarczy przybyć i zaczerpnąć darmo! Papież Franciszek upomniał się o niewinnie przelewaną krew dzieci zabijanych w czasie aborcji! Módlmy się, aby w  Polsce Sejm w najbliższym czasie uchwalił prawo chroniące każde życie od poczęcia !


Nasza duchowa podróż z Kościołem trwa. Dziś Jezus przypomniał nam że w Nim jest niezbita nadzieja, że w Nim jest życie i On nie chce nas nigdy zostawić! Wystarczy przyjść i czerpać. Wystraczy nawrócić się i słuchać głosu Boga. Światło, które nigdy nie gaśnie, zabłysło na naszym niebie - Jezus Zmartwychwstały.


To nic że świat zlaicyzowany idzie swoim szaleńczym torem zatracenia. Bóg upomniał się o swoje dzieci, i przygarnie każdego, kto tylko zechce! Naszym zadaniem jest głosić Jezusa Zmartwychwstałego. Pana Życia!


Dziś dzień Zmartwychstania Pańskiego i trzeci dzień nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia. Jezus mói do św. Siostry Faustyny:  


Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.


Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.       Są niezbadane miłosierdzia dziwy,  Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy, Na wszystkich patrzysz okiem litości, I wszystkich pociągasz do swej miłości.


Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.