Aktualności

5 stycznia 2023r. pożegnaliśmy Ojca Świętego Benedykta XVI, który powrócił do domu Ojca Niebieskiego!

ir
5 stycznia 2023

Bóg obdarzył nas w Kościele niezwykle skromnym, a wybitnym papieżem w osobie Benedykta XVI, oto czas modlitwy i pożegnania jego osoby na tym świecie. Ojcze, przyjmij go do swego Domu w Niebie!


Pamiętamy niezwykle owocną posługę Kardynała Ratzingera u boku św. Jana Pawła II. Pamiętamy  jaką skromnością ten Kardynał przyjmował posługę papieża jako Benedykt XVI, wskazując poprzez swoje imię papieskie jak bardzo zatroskany jest o Europę i jak bardzo pragnie korzystając z tradycji Kościoła dodawać do jego nauczania współczesne rozumienie Ewangelii.


Jeszcze wraz ze św.  Janem Pawłem II,  wraz z kolegium biskupów z całego świata wykonali ogromną pracę przygotowując wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK). Współnie z Janem Pawłem II  przedstawili na początku XXI wieku Kościołowi i światu niezwykłą i ogromnie ważną deklarację DOMINUS JEZUS – wskazującą i potwierdzającą we współczesnych czasach  kluczową rolę Jezusa Chrystusa w dziejach świata. Przed światowymi Dniami Młodzieży w Hiszpanii Ojciec św. Benedykt przygotował Kompendium KKK, wersję streszczajacą nauczanie Kościoła. Ojciec św. Benedykt podejmował i proponował najważniejsze tematy dysputy teologicznej i filozoficznej dla świata, i był za to krytykowany przez wrogów oraz tych co nie potrafili zrozumieć jego ponadczasowego nauczania. Pewnie w swojej skromności i czystości serca wybaczył im, a dziś w swojej wielkdoszności z nieba im błogosławi.  Dzieł i prac jakie wykonał jest bardzo wiele  - ale tu wybrane i przytoczone pokazują wielkość jego osoby!


Posługę Ojca Świętego, namiestnika Chrystusa przyjął w pokorze na swoje już słabe barki i sprawował ją niezwykle godnie, w czystości serca zmagając się z podstępami, zdradami i zmasowanym atakiem na siebie i na Kościół ze strony sił zła. My w Polsce doświadczyliśmy jego wielkiej miłości do Polski i Polaków, tego jak bardzo znalazł również oparcie w naszej modlitwie. Polacy, co niezwykłe kochali Papieża z Niemiec. Modliliśmy się w Jego intencjach i za niego osobiście.  Był skałą wiedzy i modlitwy, prawdziwie opoką dla Kościoła w czasach zamieszania i siania zamętu przez osoby i siły wrogie ludziom, ludzkości i Kościołowi. Był wielkim przyjacielem Polski i Polaków!


Trzeba pamiętać niezwykłe wydarzenie w postaci obecności Papieża z Niemiec na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.  Jego modlitwa przebłagalna za grzechy świata i za grzechy narodu niemieckiego oraz cisza wobec ogromu zła jakie zostało w tym miejscu wyrządzone były niezwykłe – zwieńczone obrazem tęczy, znaku pojednania i Bożej opieki, który właśnie w tych chwilach pojawił się na niebie.


To nie jest prawda, że Polacy zlekceważyli lub nie przyjęli nauczania Ojca Św. Benedykta, że zmarnowaliśmy czas Jego posługi dla Kościoła. To właśnie  papież Benedykt XVI przeprowadził nas jako naród przez ten trudny czas po odejściu św. Jana Pawła II, pomagał i prowadził naszego ducha narodowego. Jesteśmy mu wdzięczni za ojcowskie serce i posługę dla Kościoła powszechnego i konkretnie dla Kościoła w Polsce. Przyjęliśmy Jego nauczanie tak jak tylko potrafiliśmy, opierając się na jasnych i bardzo konkretnych wskazaniach, przede wszystkim na wskazaniu miłości bliźniego i miłości do Kościoła.  I ile tylko możliwe daliśmy papieżowi Benedyktowi XVI wsparcia modlitwa i miłością nieobłudną naszych serc.  Pewnie dlatego tak trudno było nam zrozumieć, a nawet zaakceptować decyzję o przejściu Ojca świętego na pozycję papieża emeryta. Przyjęliśmy to z niedowierzaniem i bólem serca jednak zawsze pamiętaliśmy o Nim i tym że na jego serdeczną troskę wyrażoną w modlitwie za Kościół i świat możemy polegać.


Potężne i zorganizowane siły zła uruchomiły zmasowane ataki na Ojca św. Benedykta,  posądzając go o niepopełnione czyny, insynuując niepopełnione zło w zakresie tzw. Pedofili w Kościele.  W ramach walki z Bogiem i Kościołem powodowani fałszywą troską o ludzi o prawdę  i niby o dobro w Kościele siły zła uruchomiły cały ruch oskarżając strukturalnie Kościół o zło wyrządzane przez konkretne  pojedyncze osoby. I na tym polu Ojciec św. Benedykt wykazał się ogromną determinacją w oddzieleniu fałszywych oskarżeń od prawdziwych nadużyć. Nie pozwólmy, aby fałszywy obraz świętego papieża Benedykta XVI kreślili ci co kłamliwie oskarżali go za życia.


Boże, dziękujemy Ci za życie i posługę śp.  Ojca św. Benedykta XVI. Za jego serce i dobroć, za prace i poświęcenie dla Kościoła i ludzi, dla całego świata, za to szczególne jego podejście i miłość do Polaków i całego narodu Polskiego.


Niech Twoje Miłosierdzie ogranie go i przyprowadzi do Twego Domu w Niebie.


Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Spoczywaj w Pokoju!