Aktualności

Zaproszenie na Konferencję na Uniwersytecie Gdańskim Racje - czy relacje!?

ir
23 października 2017

W imieniu organizatorów, wśród których są Różaniec Rodziców i TE Lokomotywa – zapraszamy wszystkich rodziców i nauczycieli na XI Ogólnopolską Konferencję NaukowąZagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI w. W tym roku hasło przewodnie brzmi: Racja czy relacja!? Konferencja odbędzie sie w dniach 25-26 listopada na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpocznie się dzień wcześniej 24.11.br. Mszą świetą w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 18.00.


W szczególny sposób, pochylamy się nad tematem owocnej relacji i sposobów jej budowania, na różnych płaszczyznach: społecznych, kulturowych i duchowych, małżeńskich, rodzinnych (w tym relacji rodzeństwa) i edukacyjnych.

Będziemy mówić zarówno o relacyjnych barierach, jak i metodach pogłębiania relacji.


W naszej Konferencji - corocznie bierze udział ok. 300 osób, a wykładowcy  i uczestnicy przyjeżdżają z całej Polski. Corocznie też patronat nad wydarzeniem obejmuje Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.


Zapraszamy więc także Państwa, by w tym roku - wspólnie odkryć fakt, iż miłości wciąż musimy się uczyćm a relacje budwać. Stawką jest szczęście powierzonych nam  przez Boga dzieci…


Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego już teraz prosimy o zgłoszenia: Zgłoszenia – Program


Strona konferencji jest dostępna pod adresem:  konferencjazagrozenia.lokomotywa.edu.pl

Każdego, kto mógłby wesprzeć dodatkowo organizację Konferencji prosimy o dokonanie dowolnej wpłaty (choćby symbolicznej złotówki) na konto: TE Lokomotywa Nr rachunku 89 1090 1098 0000 0001 2022 4526 (Bank WBK) z dopiskiem: darowizna - Konferencja Gdańsk.


Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia potencjalnie zainteresowanym rodzicom i nauczycielom.


 Razem możemy wiele, a tematyka tegorocznej edycji jest nam szczególnie bliska. Modlimy się w Różańcu Rodziców o dobre relacje w naszych rodzinach - jak to odpowiednio wyważyć z racjami wychowania - to wielkie zadanie dla każdego z nas!