Aktualności

Uwaga – zagrożenie warsztatami Genderowymi – w Gdańsku i w całej Polsce

ir
20 lutego 2018

W Naszym Dzienniku czytamy, że prawie czterdzieści szkół dopuściło warsztaty genderowe. To dane wg. ustaleń Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, z raportu podsumowującego kampanię Chrońmy dzieci. Wynika z niego, że było w sumie 517 zgłoszeń od rodziców zaniepokojonych zajęciami prowadzonymi w szkołach przez organizacje zewnętrzne". W sposób zorganizowany taki proceder próbują wprowadzić w Gdańsku władze miasta – mimo sprzeciwu rodziców i środowisk troszczących się o ochronę dzieci przed genderową deprawacją.


W raporcie wylicza się, że wiele sygnałów pochodziło z dużych miast. Z Warszawy było 89, z Krakowa 27, z Poznania 26, z Gdańska 17, z Lublina 15, z Wrocławia 12, z Bydgoszczy 9 natomiast z Torunia 5. Z mniejszych miast były 173 zgłoszenia, z kolei z obszarów wiejskich 144.


Temat jest bardzo aktualny. Pisaliśmy o tym, wskazywaliśmy apele, m. innymi senatora Antoniego Szymańskiego do władz miasta Gdańska. Nieustannie bardzo prosimy o modlitwę w tej intencji i  o uwagę w swoich środowiskach. Modlimy się o ochronę dzieci i młodzieży przed zamieszaniem w wychowaniu jakie niesie ideologia gender w Gdańsku, ale jak się okazuje i w całej Polsce. To ważne zadanie modlitwy rodziców – i ważne zadanie zaangażowania w zapewnienie normalności w wychowaniu.


Maryjo, Królowo Rodzin, Królowo Różańca Świętego, Królowo Polski,  módl się za nami!