Aktualności

Zagrożenie ratyfikacją Konwencji która pod pozorem ochrony kobiet wprowadza GENDER !

ir
24 września 2014

Z uwagi na wprowadzenie do porządku najbliższych obrad Sejmu (24-26.09.2014 r.) ustawy wprowadzającej ideologiczną Konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, otrzymaliśmy informację o liście skierowanym do Marszałka Sejmu przez organizacje kobiece i prorodzinne, z wnioskiem o pilne spotkanie przedstawicieli tych ogólnopolskich organizacji z Marszałkiem Sejmu RP.

Sejm zmierza do pilnej ratyfikacji tej konwencji, chociaż nie była ona konsultowana ze społeczeństwem, w tym z organizacjami prorodzinnymi. Konwencja ta mimo zbliżającego się drugiego czytania ustawy ratyfikującej nie była nawet skierowana do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej oraz Sejmowej Komisji Edukacji celem zasięgnięcia ich opinii, choć jej treść dotyczy obszaru działania tych komisji.

Autorzy listu do Marszałka Sejmu wnoszą o wycofanie ustawy ratyfikacyjnej z najbliższych obrad Sejmu, skierowanie jej do właściwych komisji sejmowych, spotkanie oraz przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych.

Wszystkie niezależne opinie wskazują iż jest to wyjątkowo szkodliwa regulacja prawna, która uderza przede wszystkim w dobro rodziny i tradycyjne wartości obecne w polskim Narodzie! W czasie posiedzenia Sejmu widać wyraźnie złą wolę rządu w przygotowaniu informacji i wprowadzaniu konwencji. A sekretarz Stanu w Kancelarii PRM M. Fuszara cynicznie wskazuje jakoby miała ona wręcz służyć rodzinie! Posunęła się ona w swej hipokryzji nawet do wykorzystania wypowiedzi św. Jana Pawła II dla uzasadnienia wprowadzenia antychrześcijańskiej konwencji! Ciekawe że nie podąża za całością nauczania św. Jana Pawła II

POTRZEBNA JEST NASZA MODLITWA I PILNE ZAANGAŻOWANIE W STOSUNKU DO POSŁÓW KTÓRZY REPREZENTUJĄ NASZE REGIONY!

Dlatego wzywamy wszystkich rodziców do modlitewnego szturmu do Nieba, przez pośrednictwo Maryi i wszystkich naszych patronów, z głęboką troską o przyszłość naszych dzieci , rodzin i Polski, aby Bóg uchronił nas od tego zagrożenia!

TU MOŻNA PODPISAĆ PETYCJĘ PRZECIW RATYFIKACJ GENDEROWEJ KONWENCJI .

---------------------------------------