Aktualności

Za rekolekcje i ich błogosławione owoce Bogu niech będą dzięki! I za Marsze dla Życia i Rodziny!

ir
17 czerwca 2024

W tych dniach aż w dwu miejscach jednocześnie mieliśmy rekolekcyjne spotkania Różańca Rodziców. IV Ogólnopolskie na Górze św. Anny niejako dopełnione przez pielgrzymkę RR w niedzielę 16 czerwca oraz w polskim Loretto diecezjalne  rekolekcje Archidiecezji Warszawskiej! Za to bogactwo Bogu niech będą dzięki! Za Marsze dla Życia Bogu niech będa dzięki!


Zbieżność daty  nie była zaplanowana i zapewne w przyszłości będziemy starali się te wydarzenia koordynować, a jednak moje serce raduje się bogactwem łaski jakie Bóg dla nas przygotowuje i dynamizmem poszczególnych grup i regionów różańcowych rodziców.


TAK właśnie należy działać – robić swoje, rozwijać się i dodawać kolejne płomyki, a może nawet rozpalone dobrze drzewca do płomienia łaski jaki płonie w naszych sercach w modlitwie i w działaniach! To bogactwo dało się już zauważyć na pielgrzymce Żywego Różańca na Jasnej Górze – flagi RR, różnego rodzaju transparenty i oznaczenia graficzne! Ogromną radość spotkania i działania oraz modlitwy!


Na stronie facebooka RR jest kilka zdjęć obrazujących te wydarzenia, ale najważniejsze działo się w tym czasie w naszych sercach. Doświadczenie obecności i bliskości, doświadczenie okrycia Bożą Miłością i jedności ducha i serca. Konferencje i modlitwa  - w obu przypadkach również dotknięcie obszaru przebaczenia – i modlitwa aby nasze serca do tej dyspozycji przebaczenia były uzdolnione, umocnione i uformowane!


Zdanie jakie bardzo często wybrzmiewało – to właśnie zdanie wdzięczności Bogu i osobom – za to że możemy tego dobra doświadczać.


Niejako na zakończenie Rekolekcji w łączności z pielgrzymami na Górze św. Anny odbyła się wspólna msza święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Waldemara Musioła z Diecezji Opolskiej.  Jego homilia rozpoczynała się właśnie słowami wdzięczności za wiele wymiarów jakie modlitwa Różańca Rodziców z sobą niesie – i było to tak twórcze i poruszające że poprosiliśmy o możliwość umieszczenia jej treści  w materiałach naszej strony, na co ks. Biskup wyraził zgodę, jak tylko będzie dostępny tekst to dołączymy.


Na tych rekolekcjach mieliśmy też wyjątkowych gości  - rodzinę z Ukrainy – z ważnym i wielkim zainteresowaniem nad zapaleniem płomienia modlitwy Różańca Rodziców właśnie tam  - na Ukrainie – wśród osób naprawdę tego bardzo potrzebujących. Ufamy że Bóg to dzieło w tym obszarze dalej owocnie poprowadzi – a ze swej strony prosimy o modlitwę w tej Intencji!


16 czerwca w 16 miastach Polski przeszły wielotysięczne Marsze dla Życia i Rodziny! Właśnie tak trzeba określać to działanie – i dla życia i dla rodziny w której to życie się rodzi i rozwija! W Gdańsku  marsz przeszedł w III Festiwal dla  Życia i Rodziny  - gdzie faktycznie do późnych godzin nocnych trwały różnego rodzaju  wydarzenia i koncerty.  I tam też w strefe wspólnot reprezentowana była wspólnota Różańca Rodziców!


Za ta obfitość łask Bogu niech będą dzięki!