Aktualności

O dusze świata - Za Konferencję Bogu niech będą dzięki!

ir
26 listopada 2018

XII Konferencja o zagrożeniach i rozwoju osobowości młodego człowieka po raz kolejny pokazała jak wiele jest zagrożeń i jak z nimi sobie radzić! Przyjechało wielu różańcowych rodziców i animatorów róż! Trwa walka o dusze naszych dzieci!    24 i 25 listopada byli na Uniwersytecie Gdańskim nauczyciele i rodzice, wychowawcy i katechecie. Konferencje po raz kolejny otwierał JE ks. Biskup Zbigniew Zieliński wykładem wprowadzającym. Pokazał nam że przede wszystkim to co jest naszym celem to dobro właściwie pojmowane. I od naszego właściwego pojmowania dobra i dobrobytu zależy przyszłość nas, dzieci, rodzin i całego społeczeństwa. Wykłady dość przekrojowo ujmowały poszczególne tematy, m. innymi zagrożenia multimediów, od uzależnień ale również od ideologii wschodnich. Wspaniały wykład na temat języka i jego roli w kształtowaniu życia rodzin i społeczeństwa Małgorzaty Nawrockiej  stanowił zwieńczenie Konferencji. Niezwykłym gościem Konferencji jest zawsze siostra Michaela Pawlik, wybitny autorytet i źródło wiedzy nt.  ideologii i religii wschodnich. Jej wykład z pytaniami i wyjaśnieniami przeciągnął się o pół godziny – i jak zwykle mógłby trwać jeszcze raz tyle. Obecność senatora Antoniego Szymańskiego pozwoliła zapoznać się z podstawowym zakresem prac parlamentarnych w interesujących nas dziedzinach. I jest dla nas bardzo ważne – czy rządzący rozpoznają zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata oraz czy cos temu przeciwstawiają.


Wielu spośród uczestników wyrażało swoje uznanie dla poziomu Konferencji i oczywistą chęć uczestniczenia w kolejnej edycji, wielu chce się włączać z aktywnościami lub wspierać. Wszystkim rodzicom różańcowym którzy wspierali to działo modlitwą chcemy teraz ogromnie podziękować! Wkrótce pojawią sie linki do kanalu Youtube, gdzie będzie można odsłuchać wykładów.  Relacja w TV Trwam - video


To się czuje, że jest to walka duchowa  - o duszę Polski i dusze świata. W tej walce naszym walnym orężem jest wspólnotowa modlitwa różańcowa i patronka – Niepokalana Dziewica Maryja.  Królowo Polski , módl się za nami!


Konferencja - LOGO