Aktualności

Za dar pierwszych Ogólnopolskich Rekolekcji Różańca Rodziców Bogu niech będą dzięki!

ir
14 lutego 2022

Spotkaliśmy się w Domu Maryi, w Polskim Loretto na Jej zaproszenie i z Jej opieką. Na rekolekcje Różańca Rodziców poprowadzone przez wspólnotę MARANA THA wraz z jej moderatorem ks. Wojciechem, które odbyły się w dniach 11-13 lutego z wielu miejsc Polski przyjechali animatorzy róż i rodzice pragnący pogłębić swoją wiarę i spotkać się w takim gronie. We wspólnocie rodziców różańcowych pod hasłem rekolekcji „ Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli  … i będziecie moimi uczniami”.


Od wczesnego popołudnia przyjeżdżali do polskiego sanktuarium Loretto uczestnicy rekolekcji.  To miejsce wyjątkowe, Dom Maryi, miejsce gdzie przybywając, niemal fizycznie czujesz Jej opiekę. Miejsce w którym Siostry Loretanki umieszczone przez swego Założyciela Błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego posługują miłością. Miejsce w którym odnajdziesz przepiękną figurę Matki Bożej Loretańskiej i relikwie błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego – niestrudzonego propagatora Różańca Świętego i odnowy moralnej narodu polskiego.  


Rekolekcje oparte były na kursie ewangelizacyjnym Marana Tha opracowanym i od wielu lat prowadzonym w różnych miejscach Polski, sprawdzonym pod wieloma względami.  Bogu niech będą dzięki za osobę śp. ks. Andrzeja Kowalczyka, założyciela wspólnoty Marana tha i twórcy tych rekolekcji.


Rozpoczęliśmy krótkim wprowadzeniem w plan, porządek rekolekcji ich cel i założenia jakie naszemu spotkaniu przyświecają. To wielka radość móc na żywo zobaczyć tych, których się zna jedynie z maila lub telefonu. I ogromna radość, że tak wielu animatorów i rodziców odpowiedziało na zaproszenie do spotkania, poświęcając trzy dni swego czasu na duchowe budowanie siły swej wiary. Już od samego początku właśnie tą radość ze spotkania we wspólnocie Różańca Rodziców dawało się odczuć po prostu namacalnie.


Od razu po wprowadzeniu udaliśmy się do wspaniałego, nowo zbudowanego  Kościoła MB Loretańskiej  na naszą pierwszą mszę świętą z katechezą otwierającą rekolekcje. Jako, że początek wypadł w światowym dniu chorego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, to prowadzący rekolekcje ks. Wojciech udzielił wszystkim chętnym sakramentu namaszczenia chorych. Spokój Kościoła, uroczyste nakładanie kapłańskich rąk, namaszczenie olejami świętymi wraz z kapłańską modlitwą wprowadziły nas od razu w atmosferę świętości i bliskości Boga. W atmosferę ogromu jego majestatu, a jednocześnie  czułej i troskliwej opieki jaką Bóg, jako kochający Ojciec, ma dla każdego z nas. 


Zakończenie tego pierwszego dnia to spotkanie właśnie w ramach Różańca Rodziców, na którym mogłem na tak reprezentatywnym forum przekazać aktualny status naszej wspólnoty Różańca Rodziców (RR) . Status zatwierdzony na terenie Archidiecezji Gdańskiej i aktualne procesy dotyczące terenu całej Polski. Omówiliśmy też podstawowe informacje i zasady działania RR na podstawie zatwierdzonych Reguł Działania. Przybliżyliśmy sobie również to co czeka nas w bliskiej przyszłości – czyli:


- II Ogólnopolski Kongres Różańcowy, który ma się odbyć w dniu 3 czerwca tego roku na jasnej Górze, na który zaproszeni są przedstawiciele Rózańca Rodziców z przewidzianymi dla nas zadaniami.


- X pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę, która ma się odbyć w dniu 4 czerwca tego roku, czyli dzień po Kongresie.


- planowana na 22 maja w Lyonie beatyfikacja Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, tej która stworzyła Żywy Różaniec, jego faktycznej patronki i opiekunki. Być może, że uda się na to wydarzenie zorganizować pielgrzymkę RR, a być może kilka pielgrzymek zależnie od lokalnych pomysłów i możliwości. Z całą pewnością warto i trzeba zorganizować formy naszej łączności duchowej z tym wydarzeniem na terenie naszych parafii.


Omówiliśmy również szereg spraw organizacyjnych, a przede wszystkim sposobu komunikowania się i zachętę do dawania świadectwa. Różaniec Rodziców wyrósł na świadectwie opieki Maryi nad potrzebami jakie my mamy wobec naszych dzieci. Na świadectwie Bożej pomocy w sytuacjach czasem niemożliwych do rozwiązania po ludzku, ale rozwiązanych za wstawiennictwem Maryi.  Możliwości bezpośredniej rozmowy, przekazania treści,  ale również wzajemnej wymiany zdań, opinii i ogromnej radości ze spotkania była w tym czasie bezcenna. Zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, w którym objęliśmy modlitwą cały Różaniec Rodziców, w całym świecie, wszędzie gdziekolwiek jest mama lub tato ufnie powierzający na modlitwie swoje i wszystkie różańcowe dzieci Maryi, a przez Jej wstawiennictwo Bogu.


Zaczęło się dobrze i już tak pozostało do samego końca, o zdarzeniach, wesołych i ciekawych splotach zdarzeń, o niespodziankach, o nocnych rozmowach i radości spotkania otwartych, modlących się osób nie piszemy szczegółowo - w takich okolicznościach po prostu warto być!


Drugi dzień okazał się niezwykle owocny, katechezy przeplecione przerwami i różnymi zaplanowanymi w programie rekolekcji aktywnościami, były odbierane z ogromną uwaga i otwartością.  O szczegółach programu Rekolekcji nie będziemy tu pisać ponieważ każda osoba odbiera go bardzo osobiście. Dla każdego co innego jest ważne, budujące i potrzebne. Każdy z uczestników jest na swój sposób obdarowany treścią i formułą rekolekcji. Dało się to wyraźnie odczuć i usłyszeć w rozmowach podczas przerw czy posiłków. I wszyscy zostali w wielkiej mierze obdarowani, każdy odnalazł dla siebie wiele dobrych, ważnych myśli i inspiracji.


Na zakończenie programu tego dnia uroczysta Msza Święta. Uroczysta poprzez skupienie i duchowe przeżycia uczestników, uroczysta poprzez celebrację z wielkim namaszczeniem i w pokoju serc. Msza święta poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu i różańcem, w którym poszczególne Zdrowaś Maryjo odnawiali kolejno wszyscy uczestnicy rekolekcji, tak aby każdy czuł się do niego włączony. Aby każdy i każda z nas poznali, że są potrzebni, a wręcz niezbędni w naszej różańcowej rodzinie, naszej różańcowej wspólnocie! I Eucharystia przyjmowana na kolanach, w wielkim pokoju i skupieniu, pod dwiema postaciami, co jeszcze bardziej podkreśliło wyjątkowe obdarowanie w tym konkretnym miejscu i czasie.


Zaplanowane na wieczór kolejne spotkanie wspólnoty Różańca Rodziców, miało już charakter spotkania bliskich sobie osób. Spotkania ludzi, którzy chcą dzielić się z innymi doświadczeniem Bożej Miłości i Bożej obecności właśnie  w naszej różańcowej wspólnocie. Odbyło się ono w formie mocno różnorodnych świadectw i doświadczeń z działania Różańca Rodziców w poszczególnych regionach czy tez miejscowościach Polski. Jak docierał RR, jak się rozwijał z pojedynczych róż w większe grona, jakie praktyczne działania były i są podejmowane w poszczególnych miejscach.  Zapewne przynajmniej część z nich w formie krótkich filmów będzie dostępna poprzez Internet ze strony naszego facebooka, jako że zostały nagrane.  Odśpiewany w tej atmosferze Apel Jasnogórski był naszą modlitwą za całą rodzinę różańcowych rodziców, ale i za całą Polskę, za wszystkie nasze zadania i powołania, modlitwą dziękczynienia i prośby.


A przecież pozostał nam jeszcze trzeci dzień – najważniejszy, dzień Pański, dopełnienie i niejako podsumowanie wielości łask, myśli i natchnień. I można było powiedzieć – warto było tu być – właśnie dla tego dnia,  aby doświadczyć piękna Niedzieli przeżywanej w Kościele. Aby doświadczyć daru Kościoła – obecnego w swojej cząstce - w nas zanurzonych w nauczaniu Kościoła.


To co się wydarzyło w sercu każdego z uczestników Rekolekcji RR w Loretto, to obdarowanie osobiste, ale również obdarowanie dla Kościoła. Obdarowanie dla naszych róż – wszystkich tych z których animatorzy i rodzice byli na rekolekcjach  - ale i dla tych którzy łączyli się duchowo, w modlitwie oraz dla tych którzy usłyszą świadectwa i poruszenie ducha uczestników rekolekcji.  


Już w trakcie rekolekcji zrodziło się szereg pomysłów i planów na rozwój, na działanie, na korzystanie z doświadczeń innych. Na pewno zrodziły się przyjaźnie pomiędzy uczestnikami z różnych stron Polski, zrodziła się więź wspólnoty i bliskości, które niech obficie owocują w przyszłości i dla nas samych, dla naszych bliskich, dla naszych róż i dla środowisk z których się wywodzimy, wreszcie dla całej Polski i dla Kościoła. Odrobinę tego co działo się w tych dniach w Sanktuarium w Loretto można zobaczyć na stronie facebook  Różańca Rodziców


Za dar tych rekolekcji, tego błogosławionego czasu Bogu niech będą dzięki!