Aktualności

Dziękujemy Bogu za Chrzest Polski 966-2021 - tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem.

ir
14 kwietnia 2021

Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. Są nimi miłość Boga i Ojczyzny.    Dzięki łasce Boga i opatrznościowym działaniom księcia Mieszka I, ówczesnego władcy Polski,  1055 lat temu w dniu 14 kwietnia  966 roku Polska włączona została do europejskiej rodziny narodów chrześcijańskich. Polski Naród wraz ze swymi przywódcami otworzył się na łaskę Zbawienia i  przyjął chrzest, co przez pokolenia skutkuje właśnie takim, a nie innym charakterem naszego narodu.  Wiemy, że nieustanie potrzebujemy własnego nawrócenia, że mamy za zadanie dbać o skarb świętej wiary katolickiej. Wiemy, że naszym pierwszym i podstawowym zadaniem jest ten skarb wiary w sobie rozwijać, przekazać go jak najpełniej naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom oraz chronić go przed wszelkimi błędami i wypaczeniami.  Ten skarb wiary, dzięki któremu Polska przetrwała najtrudniejsze chwile, dzięki któremu nasz naród znalazł taką moc ducha, aby powstać na nowo do niepodległości, otrzymaliśmy od naszych przodków, dziadków i rodziców, jako całą spuściznę dziejową, w testamencie pokoleń.  Naszym zadaniem jest ten skarb zachować i pomnożyć. Dodać do tego bogactwa dziejów nasze doświadczenia, na miarę naszych czasów, wyzwań i możliwości. Musimy ochronić to dziedzictwo wieków przed zniszczeniem i zaprzepaszczeniem, aby przekazać wiarę następnym pokoleniom jeszcze piękniejszą i mocniejszą, obronioną w tych zwariowanych czasach, stanowiącą dla nich fundament dla ich walki i pracy na rzecz Polski pięknej, wielkiej i wiernej Bogu.


Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. Są nimi miłość Boga i Ojczyzny. Właśnie w tej kolejności i w tym złączeniu. To właśnie z miłości Boga i Ojczyzny czerpiemy siłę dla naszych działań codziennych, dla powszedniej pracy na rzecz przyszłych pokoleń, na kształtowanie ducha szlachetnego i prawego.


Święci patronowie Polski, módlcie się za nami,


Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!


Wyznajemy, że Ty Panie Jezu jesteś Panem i Królem polskiego narodu, ku chwale Boga Ojca w jedności Ducha Świętego.  Do Ciebie należeć chcemy, Twoją jesteśmy własnością.


Boże w Trójcy Jedyny, błogosław Polsce, błogosław każdemu Polakowi!MB z Rokitna  - Królowa Polski!