Aktualności

Za ponad 22 lata łask w Różańcu Rodziców i za Maryję, naszą Mamę Bogu niech będą dzięki!

ir
11 grudnia 2023

Coroczne ponowienie Zawierzenia Maryi naszej modlitwy napawa wielkim optymizmem i radością oraz wdzięcznością. Za tak wiele łask jakie otrzymujemy, za ponad 105 tys. rodziców różańcowych i za każdą nową różę, każdego nowego tatę i  każdą mamę dołączających do RR!  Rozpoczęliśmy różańcem z rozważaniami tajemnic Światła - przygotowanymi  przez nas na II Ogólnopolski Kongres Różńcowy z roku 2022. Mszę świętą koncelebrowaną sprawował w naszych intencjach nasz opiekun duszpasterski ks. Mirosław Piskozub.  Na koniec Mszy, przed Ikoną Zawierzenia przygotowaną na wzór z Feretrony Matki Bozej Oliwskiej (feretron jest obecnie w renowacji) odczytany został i przyjęty przez wszystkich Akt Zawierzenia Matce Bożej Oliwskiej.


Dziękowaliśmy w 22-gim roku istnienia Różańca Rodziców za 17 lat od Zawierzenia MB Oliwskiej.  Dziękowaliśmy za kapłanów dzięki którym Różaniec Rodziców powstał i się rozwija: Za śp. Ks. Andrzeja Kowalczyka, twórcę wspólnoty Marana Tha i duchowego ojca tego dzieła, za śp. ks. Brunona Kędziorskiego ówczesnego proboszcza Katedry Oliwskiej, który przyjął nas i otoczył opieką duchową oraz wyraził zgodę na patronat MB Oliwskiej nad Różańcem Rodziców.  Pamiętamy z jaką energią i ogromną akceptacją przyjmował nas i wspierał, zwłaszcza w czasie pierwszego Zawierzenia w  grudniu 2006  roku. Wdzięczni jesteśmy śp.  ks. Arcybiskupowi  Tadeuszowi Gocłowskiemu za jego własnoręczne uwagi i akceptację  Kościoła dla wypowiadanego przez nas Aktu Zawierzenia, a ks. infułatowi Wiesławowi Lauerowi za udzielenie Imprimatur dla tegoż Aktu.


Wdzięczni jesteśmy ogromnie całej rzeszy kapłanów w Polsce i na świecie wspierających nas rodziców i w organizacji RR i naszej wspólnotowej modlitwie różańcowej ale i w realizacji naszego rodzicielskiego powołania.  W tym roku za bardzo wielu miejsce w Polsce i na całym świecie dotarły do nas informacje o modlitwie i mszach świętych z ponowieniem Aktu Zawierzenia organizowanych przez różańcowych rodziców. Nasi przedstawiciele byli i w licznych sanktuariach i w swoich parafiach. Te małe zdawałoby się płomyki wiary i modlitwy zapłonęły tego dnia na całym świecie – i w czasie Godziny Łaski  pomiędzy 12-13-tą w dni Niepokalanego poczęcia i na wieczornych mszach świętych z ponowieniem Aktu Zawierzenia  lub pierwszym wypowiedzeniem słów Aktu Zawierzenia.


Piękną relację z inauguracji dwu nowych róż w Stanisławowie Pierwszym otrzymaliśmy od animatorki. Za wspaniałe przyjęcie rodziców, za modlitwę indywidualną z błogosławieństwem nałożenia rąk serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi, a was kochani rodzice już w pierwszy poniedziałek po tym fakcie obejmujemy modlitwą różańcową w Katedrze Oliwskiej.  Właśnie tak wygląda piękny Kościół, przychodzą wierni i otrzymują od kapłana wsparcie, modlitwę i błogosławieństwo na swoje dobrze rozpoznane działania w powołaniu rodzicielskim.


Klejna piękna relacja dotarła do nas z Białegostoku, gdzie Róże spotkały się na modlitwie różańcowej i mszy świętej,  a następnie na pięknym spotkaniu opłatkowym! Z rodzicami z Białegostoku mieliśmy wspaniałą okazję spotkać się na rekolekcjach w Kodniu w tym roku! Chwała Panu za to świadectwo żywej obecności w Kościele i wśród ludzi!


Za wszelkie łaski i obdarowanie Maryją Niepokalaną Bogu Niech będą dzięki


Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu!


Teraz i zawsze i na wieki wieków ! AMEN!


 zdjęcie z archiwum Gdańskiego GN  - Akt Zawierzenia w 20 rocznicę powstania RR - z roku 2021