Aktualności

Z Matką Bożą Oliwską w trosce o nasze dzieci.

ir
14 listopada 2017

Z wielką radością dzielimy się z wszystkimi rodzicami i zaangażowanymi w rozwój Różańca Rodziców informacją o rozpoczęciu stałej modlitwy różańcowej u naszej Patronki. Za zgodą i z błogosławieństwem księdza proboszcza Katedry Oliwskiej od listopada 2017 roku zapraszamy na co poniedziałkowy różaniec  u naszej Patronki, przed Feretron MB Oliwskiej w Kaplicy Mariackiej w Oliwskiej Katedrze.


Będziemy się modlić i rozważać tajemnice różańcowe w intencjach ogólnych  Różańca Rodziców i szczegółowych poszczególnych róż i rodziców. Chcemy dziękować Maryi za obdarowanie nas właśnie ta modlitwą i wszelkimi łaskami. Za każde nawrócone dziecko i pojednaną rodzinę. Modlimy się za wszystkie osoby zaangażowane w to dzieło modlitwy: za animatorów i tych co szerzą RR, za kapłanów opiekujących się duszpastersko różami, w tym szczególnie za księdza proboszcza Katedry Oliwskiej, naszego opiekuna. Modlimy się za tych co nas wspierają oraz o ochronę przed wszelkim złem. Modlimy się o obfite owoce i wytrwałość dla przystępujących do modlitwy i posługiwania w Różańcu Rodziców.


 Wszystkich zapraszamy do obecności na tym Różańcu w każdy poniedziałek na godz. 17.30, a potem na Mszę święta do Katedry Oliwskiej oraz na nabożeństwo do MB Oliwskiej po mszy świętej. A tych którzy nie mogą dojechać z racji odległości zapraszamy do łączności duchowej w modlitwie, dzielenia się świadectwem łask oraz do przysyłania intencji modlitwy.


 MB Oliwska Patronka Różańca Rodziców