Aktualności

XX rocznica powstania Różańca Rodziców 8 września

ir
1 września 2021

W dniu 8 września 2021 r. Wspólnota modlitwy Różaniec Rodziców w XX rocznicę powstania pierwszej róży zapraszamy na różaniec i dziękczynną Mszę świętą do Katedry Oliwskiej w Gdańsku. Początek od godz. 17.15; msza o 18.00 z ponowieniem Aktu Zawierzenia, następnie krótkie świadectwa i uwielbienie.  Transmisja  https://www.facebook.com/RozaniecRodzicow/


Będziemy dziękować Maryi za opiekę każdego dnia nad naszymi dziećmi, ale również za dar tej wspólnotowej modlitwy. Chcemy również wyrazić wdzięczność Kościołowi i naszym kapłanom za ich opiekę i modlitwę, za nauczanie Kościoła i łaski, jakie przez Sakramenty święte otrzymujemy. Będziemy również dziękować Bogu za wszystkich, którzy nas w tym czasie wspierali, którzy poprzez swoją służbę i pracę dla Polski wspierali nasze dzieci. I będziemy dla nas wszystkich prosili Boga o błogosławieństwo i opiekę przez wstawiennictwo Matki Bożej Oliwskiej – naszej Patronki.


Plan


17.15 - rozpoczynamy modlitwą różańcową przed Feretronem MB Oliwskiej


18.00 – Msza świętą z ponowieniem Aktu Zawierzenia dzieci w modlitwie różańcowej.


Po Mszy świętej czas na krótkie świadectwa i na uwielbienie Boga za dary i łaski otrzymane przez wstawiennictwo Maryi oraz spotkanie.


Kogo zapraszamy?


Zapraszamy rodziców i animatorów róż, zapraszamy wszystkich, którzy doświadczyli błogosławionych owoców wspólnotowej modlitwy różańcowej i tych, którzy chcieliby dołączyć. W Różańcu jest miejsce i nadzieja dla każdego.   


Proszę o propagowanie tego zaproszenia w kręgu czytelników, przyjaciół i współpracowników oraz w środowiskach zaangażowanych dla dobra dzieci i rodziny, a także wszędzie gdzie to będzie stosowne i owocne.                                                                                                      Transmisja na żywo: https://www.facebook.com/RozaniecRodzicow/ 


 To czas dziękczynienia i czas łaski!


Ireneusz Rogala    


Koordynator Różańca