Aktualności

Wybieramy Polskę samorządową katolicką!

ir
10 listopada 2014

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania....

św. Jan Paweł II, papież

\

Listopad zaczął się dla nas wszystkich wielkim wezwaniem do świętości w naszym życiu. Po to modlimy się w Różańcu rodziców, aby drogi świętości odkrywać - najpierw dla siebie, a następnie dla dzieci. W trzeciej intencji ogólnej modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci. To środowisko będą kształtować między innymi wybrani 16 listopada samorządowcy.

Dlatego niezwykle potrzebna jest teraz modlitwa za Polskę, za polityków i o dobrych polityków.

O dobry samorząd, który będzie wspierał normalne rodziny i tradycje polskie i katolickie, który będzie się przeciwstawiał wszelkiej abberacji.

Tegoroczny listopad to okazja do świętowania Niepodległości m. innymi właśnie poprzez wybory przedstawicieli do władz samorządowych. Niech kieruje nami Duch Boży abyśmy wybierali ludzi sumienia i wartości zdecydowanie katolickich!