Aktualności

Wybierajcie więc życie - dzień świętości życia!

ir
23 marca 2011

Narodowy dzień życia, dzień świętości życia - wielomilionowy ruch na rzecz ochrony życia jest jednym z najpełniejszych sposobów wypełnienia testamentu naszego świętego rodaka sługi bożego Jana Pawła II. Jest to też jeden z najzacniejszych i najbardziej owocnych sposobów przygotowania do nadchodzącej beatyfikacji "naszego papieża".

W tych dniach w wielu wspólnotach katolickich, ruchach i wspólnotach parafialnych podejmowane są duchowe adopcje dziecka poczętego. To wspaniały widok kiedy przed ołtarzem na zaproszenie kapłana stawia sie mniejsza lub większa grupa obrońców życia – to są prawdziwi rycerze i damy zabiegające o godność człowieka . To oni wnoszą swoimi rękami maleńkie światełka zapalonych świeczek oznaczających jedno uchronione życie do pochodni prawdy „zwyciężającej świat”.

Ten piękny obraz oddania siebie na służbę życiu później ma kontynuację poprzez codzienną modlitwę i stałe wspieranie wszystkiego co życiu służy. Obecnie naszym celem i zadaniem jest nowelizacja ustawy o ochronie życia od poczęcia aż do śmierci, pozwalająca na pełną realizację postulatu ochrony życia.

Zachęcamy rodziców którzy już modlą się na różańcu a jeszcze nie podjęli duchowej adopcji do podjęcia tego pięknego kroku i zobowiązania, dającego wiele radości.