Aktualności

Wstańcie, chodźmy – Jezus zaprasza do drogi razem! Mimo ciemności! Aż pod Krzyż i poza Krzyż!

ir
14 kwietnia 2017

A jest to Droga Krzyżowa, droga na Golgotę. Ta droga prowadzi przez zdradę ucznia nazwanego przyjacielem. Dziś czas ciemnicy, Piątek podłego sądu nad niewinnością! Piątek ubiczowania i powstawania z upadków. Panie zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nad moją słabością i odstępstwem. Dziś to czas stawania w prawdzie nad swoim życiem.

Każda z zadanych ran i każdy z biczy raniących Twoje święte Ciało może być z mojej ręki! Panie Daj mi serce wrażliwe, abym zatrzymał cios, a ręka moja zmieniła się w rękę pomocną – podtrzymującą, wsparciem dla potrzebującego.

Ciemnica i oczekiwanie na wykonanie wyroku, a tej ciemności na zawsze pozostaniesz Królem, tym który narodził się na świadectwo prawdzie. Kyrie Elejson, Christe Elejson!

Umiera za moje i twoje grzechy! Jezus jest Panem.

Dziś pierwszy dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia, do Serca Jezusowego przyprowadzamy w modlitwie i nadziei Miłosierdzia dusze grzeszników. Jezus mówi: Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.(1210)