Aktualności

Witaj Majowa Jutrzenko! Nasi przodkowie wiedzieli skąd idzie moc i dobro! Królowo Polski przyrzekamy!

ir
3 maja 2016

W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski,

mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski

i czernichowski, wraz z stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski

reprezentującymi (...)dla dobra powszechnego, dla

ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha

niniejszą Konstytucyję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy,

dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną swoją wolą nie uznał potrzeby

odmienienia w niej jakiego artykułu.

Tak w imię Boże nasi pradziadowie rozpoczynali Konstytucję III maja. Świadomość Boga, w polskiej tradycji i w Wyznaniu Rzymsko katolickim, oraz świadomość Jego obecności w życiu narodu w naturalny sposób widoczna jest w całej Konstytucji i to już od początku.

Boże dziękujemy Ci za tamtych Polaków i prosimy o wielkość dla nas współczesnych, abyśmy umieli to dziedzictwo obejmować, rozwijać i w przyszłe pokolenia przenosić!

Razem z całym Kościołem Polski, z biskupami i wszystkimi wiernymi, w 1050 rocznicę Chrztu Polski - Królowo Polski - przyrzekamy!