Aktualności

Witaj Majowa Jutrzenko! Zawierzamy Polskę Sercu Jezusowemu !

ir
3 maja 2020

Polska wpisała w swoją historię Akt państwowy Konstytucyjny wprost odwołujący się do Boga, w Trójcy Jedynego. To największa wartość Konstytucji 3maja! Dzisiaj Ponownie zawierzamy Sercu Jezusowemu Polskę przez ręce Maryi, naszej Królowej!


229 lat temu Polacy, odpowiedzialni posłowie widząc zbliżające się czarne chmury nad Polską najpierw odwoływali się do Boga w stanowieniu prawa ludzkiego. To jest właściwa i rozsądna droga wychodzenia z każdego kryzysu, z każdej opresji. Dzisiaj mamy ogólnoświatowe zawirowanie, które w postaci pandemii tak naprawdę zdefiniuje na nowo cały świat. Potrzebujemy uporządkowania duchowego i moralnego. Potrzebujemy zawierzenia Bogu przez Maryję, nasza Królowa.


I Bogu niech będą dzięki za inicjatywę Episkopatu , za zaplanowany i przeprowadzany właśnie dziś Akt Zawierzenia Polski Sercu Jezusowemu, przez wstawiennictwo Matki i Królowej naszej Maryi  w Częstochowie!