Aktualności

Wielki Tydzień - Ewangelia Męki Pańskiej – w Kościele odnajdujemy Chrystusa

ir
20 marca 2016

Rozpoczynając Wielki Tydzień w całej Polsce i całym świecie czytamy Ewangelię Męki Pańskiej i rozważamy ją. Widzimy słabość człowieka i wielkość Boga. Jezus modli się w Ogrójcu, przyjmuje niesprawiedliwy wyrok i bierze na siebie Krzyż. Dla mnie i dla ciebie, za człowieka który nieustannie upada, ale w Jezusie znajduje nadzieję że może powstać. Może powstać z upadku nawet w ostatniej chwili jak łotr na krzyżu, który dopiero w ostatnich chwilach swego życia rozpoznał dobro i skruszył swoje serce.

A do świątyni przynieśliśmy palmy, którymi witamy Chrystusa wkraczającego do Jerozolimy, do naszego życia. To On nadaje sens naszemu życiu i każdej naszej pracy. To Jezus jest Panem życia i śmierci i każda praca z nim złączona posiada swoją wartość. Niech te palmy, poświęcone w Kościele obrazują naszą nadzieję złożona w Chrystusie!

Dzień po dniu chcemy z Jezusem iść i podejmować Krzyż, trwać w modlitwie i rozważaniu tych tajemnic cierpienia i ofiary jaką On wziął na swoje barki dla naszego zbawienia.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!