Aktualności

Wielka Sobota, cisza Grobu Pańskiego zapowiada wielką Tajemnicę!

ir
26 marca 2016

Przeszliśmy z Jezusem nasze Drogi Krzyżowe. Czasem w Kościele, czasem po ulicach miast, przeżywając Pasję i Ukrzyżowanie. Z modlitwą i adoracją Krzyża świętego, z wyciszeniem i wejrzeniem w nasze sumienia.

Jezus do Grobu złożony, kończy drogę krzyżową, ale nie kończy historii. Prawdziwe dzieje właśnie u Grobu Pańskiego zyskują nowy początek.

Potrzebujemy ciszy i refleksji nocy Wielkiego Piątku i pierwszej części Soboty, aby i nad nami zajaśniał nowy brzask, Nowe Światło. Własnie w liturgii Wigilii Paschalnej jest piękne nabożeństwo Światła i powrót do źródeł Chrześcijaństwa, do naszego Chrztu.

Jezu, Cichy i Pokornego Serca, uczyń serca nasze na wzór Serca Twego.

Drugi dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia!

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim.

One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość

miłosierdzie Moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego