Aktualności

WIELKA POKUTA - Ogólnonarodowe spotkanie i nabożeństwo pokutne Polaków w Częstochowie – 15.X.2016

ir
13 października 2016

Różańcowy październik w tym roku to miesiąc bezpośrednio poprzedzający zawierzenie Polski Jezusowi. Modlimy się w intencjach naszego Narodu, z Maryją naszą Królowa, która chce prowadzić i prowadzi nas do Jezusa. Do Jego królowania w naszych sercach, rodzinach, miejscach zamieszkania i pracy, w całej Polsce. Żyjemy w wyjątkowym okresie historii, gdy Naród polski reprezentowany przez osoby szanujące katolicką wiarę i wypływające z nich kulturę oraz tradycje narodowe obchodzi 1050 rocznicę chrztu. Naszym ważnym zadaniem jest, aby to świętowanie było przede wszystkim poprzez modlitwę i powierzanie się Bogu. Aby zwieńczone zostało zapowiedzianym Jubileuszowym Aktem Zawierzenia Narodu Jezusowi Chrystusowi jako Królowi.

Aby się to dokonało w skruszonych sercach, powstała też inicjatywa WIELKA POKUTA , aby za grzechy narodu publicznie przeprosić, aby nawrócić się z nich.

Jest za co przepraszać: Za współpracę z Komunizmem, za masowe grzechy aborcji, za rozprzestrzeniający się w Polsce okultyzm,nawrót do magii, za masowe grzechy pijaństwa, za grzechy ludzi Kościoła, za naszą letniość w wierze - pomimo tak wielkiego obdarowania!

Ta ogólnonarodowa modlitwa przebłagania i nabożeństwo pokutne zostało zaplanowane w dniu 15 w Częstochowie, duchowej stolicy Polski. Chcemy tam byli również przedstawiciele Różańca Rodziców i także łączymy się z tą inicjatywa pokutną duchowo. Chcemy przepraszać Boga i Maryję za wszystkie grzechy nas samych i całego narodu polskiego. Przepraszać za każdą i każdego z nas w tym wszystkim co potrzebuje nawrócenia, poprawy i zadośćuczynienia. Zachęcamy aby każdy kto może przybył na to całodniowe czuwanie i modlitwę, zaś ci którzy z różnych przyczyn (tak jak my) nie mogą niech łączą się duchowo, ofiarując swoje cierpienia i swoją modlitwę przebłagalną.

Więcej na stronie inicjatywy WIELKA POKUTA

Rozmowa z Lechem Dokowiczem , jednym z inicjatorów WIELKIEJ POKUTY

Reportaż w Gloria TV - rozmowa z L. Dokowiczem i M. Bodasińskim