Aktualności

Wielka pielgrzymka papieża Franciszka do Meksyku.

ir
17 lutego 2016

Piękne spotkania z mieszkańcami Meksyku mają w sobie ogromną energię spontaniczności. Niemal dotykalnie odczuwało się tchnienie Ducha Świętego w tym świętym czasie nawiedzenia. Papież Franciszek, Namiestnik Chrystusa jedzie tam gdzie trzeba się upominać o uznanie dla godności osoby, jest z biednymi i odrzuconymi, odwiedza tych którzy się źle mają.

Ta podróż to jakby współczesne zobrazowanie Ewangelii – //… byłem, głodny i spragniony, byłem chory i w więzieniu, a odwiedziliście mnie //.

Ojciec święty daje również nam wskazania jak przeżywać ten czas Wielkiego Postu, w prostocie i w pokornym przyjmowaniu codzienności, w nawracaniu się każdego dnia.

Dzięki Telewizji TRWAM i Radio Maryja możemy wspólnie z rzeszami Latynosów, Indian i potomków Hiszpanów przeżywać te piękne chwile, słuchać zupełnie innych pieśni religijnych i zobaczyć całkiem odmienne tradycje i sposoby przeżywania swojej religijności.

Wczoraj kiedy jechałem samochodem w godzinach popołudniowych zachwyciły mnie w transmisji Radio Maryja wspaniałe, egzotyczne i śpiewane z wielką energią pieśni – śpiewane przez wielkie zgromadzenie mężczyzn. A dodatkowo można było też usłyszeć hiszpańską wersję znanej nam Polakom i kojarzącej się wprost ze św. Janem Pawłem II pieśni BARKA.

Dziękujemy ci Panie za to bogactwo Kościoła i za to że możemy go doświadczać.

Dziękujemy za tą pielgrzymkę i przesłanie Ojca św. Franciszka - dane nam na czas nawracanie się w okresie Wielkiego Postu