Aktualności

We wspomnienie liturgiczne św. Jana Vianney (04.08) dziękujemy naszym proboszczom za ich poświęcenie!

ir
4 sierpnia 2017

Proboszcz to ojciec parafii, jest dla nas kimś, kto się o nas troszczy i w bezpośredni sposób uobecnia Boga Ojca w naszym życiu! Każdy proboszcz troszczy się i modli za swoich parafian. Każdy oddaje całość swego serca i życia dla naszego dobra – zwłaszcza dla dobra duchowego.

Potrzeba im naszego wsparcia duchowego modlitwą, ale i życzliwości oraz pomocy w każdej z codziennych spraw.

Pomódl się za swego proboszcza, dziś i w każdy dzień, podziękuj Bogu za jego osobę i oddanie.

Dziękujemy Bogu zwłaszcza za tych proboszczów, którzy wspierają i pomagają rozwijać i propagować Różaniec Rodziców. I prosimy aby Bóg otwierał serca tysięcy nowych proboszczów na taką różańcową formę modlitwy rodziców w intencji dzieci.

Szczególnie modlimy się za proboszcza Archikatedry w Gdańsku Oliwie, naszego opiekuna, oraz za proboszcza z Góry Św. Anny wspierającego nas w rozlicznych działaniach na rzecz rozwój modlitwy.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JANA MARII VIANNEY’A ZA KAPŁANÓW

Święty Janie Mario Vianney’u z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników.

Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej parafii (diecezji) w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś, tak aby mogli stać się kapłanami według Bożego Serca. Amen.

Homilia i Konferencja o ojcostwie ks. Jacka Nawrota - WARTO ODSŁUCHAĆ I KORZYSTAĆ!

Audycja nt. Różańca Rodziców w Dom Józefa TV – Kalisz 4 maja 2017 rok