Aktualności

Ważne sprostowanie!

ir
18 grudnia 2014

Kochani Rodzice modlący się na Różańcu za swoje dzieci Drodzy Animatorzy,

W ramach materiałów pomocniczych do pobrania z naszej strony zaproponowaliśmy rozważania do tajemnic różańcowych. W jednej z tajemnic pojawiło się tam wezwanie do Maryi tytułem współodkupicielki. Jedna z mam modlących się z nami zwróciła na to uwagę, iż jest to wezwanie błędne, zbyt daleko idące i przytoczyła właściwe uzasadnienie za ks. prof. Markiem Chmielewskim z KUL-u.

Kościół Katolicki uznaje 4 dogmaty maryjne: Boże Macierzyństwo, Niepokalane Poczęcie, Dziewictwo Maryi i Wniebowzięcie NMP. Był niegdyś postulowany dogmat o Wszechpośrednictwie i o Współodkupicielstwie Matki Bożej, ale stolica apostolska go nie uznała i nie zatwierdziła, jako kontrowersyjny. Szczególnie nie do przyjęcia jest współodkupicielstwo Maryi, jako tej która nie jest Bogiem, lecz stworzeniem Boga; niepokalanym, ale stworzeniem.

Uznając swój błąd (niezamierzony), chcąc pozostawać w pełnej zgodności z nauczaniem Kościoła usunęliśmy z naszych materiałów i proponowanych rozważań sformułowanie błędne >>Współodkupicielko<< i zastąpiliśmy je następującym brzmieniem:

>>Matko Bolesna, współcierpiąca z Synem, Maryjo!<<.

Dla sprostowania błędu, dla uniknięcia jakiejkolwiek kontrowersji prosimy, aby również w swoich materiałach i w jakichkolwiek materiałach pobranych z naszej strony internetowej i powielanych usunąć sformułowanie błędne i nie posługiwać się nim. Aktualnie w materiałach do pobrania została zamieszczona wersja poprawiona rozważań.

Za błąd i za zamieszanie przepraszam i proszę o modlitwę w naszej intencji o dobre posługiwanie w tej inicjatywie modlitwy.

Ireneusz Rogala