Aktualności

W Gdańsku X Konferencja nt. Rozwoju Osobowości Młodego Człowieka

ir
13 listopada 2016

Już po raz dziesiąty, na przestrzeni 20 lat w Gdańsku organizowana jest Konferencja nt. Rozwoju Osobowości Młodego Człowieka na którą zapraszamy animatorów róż, moderatorów i rodziców modlących się w Różańcu Rodziców.

Konferencja ta, tak jak nasza modlitwa, wypływa z troski rodziców i wychowawców o przyszłość i o środowisko wzrastania dzieci i młodzieży w gwałtownie zmieniających się warunkach życia. Konferencja została objęta patronatem JE Arcybiskupa Gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia, oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego JM prof. UG, dr hab. Jerzego Gwizdały. Patronują nam także przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla i Senator RP Ziemi Gdańskiej Antoni Szymański.

Konferencja odbędzie się w wyjątkowym czasie, w dniach 19-20 listopada 2016 roku, tj. właśnie w tym czasie, gdy cała Polska będzie zawierzać siebie i swoją przyszłość Jezusowi Chrystusowi – Królowi Wszechświata. Jako organizatorzy pragniemy, aby ten wyjątkowy, rocznicowy charakter zbiegał się z wyjątkową historyczną dla losów Polski i Polaków datą. Z programem Konferencji oraz sylwetkami wykładowców można zapoznać się na stronie < www.konferencja.rozaniecrodzicow.pl Tu też można się zgłosić

W tym wyjątkowym roku - Roku Miłosierdzia i jednocześnie rocznicy Chrztu Polski - organizatorzy jubileuszowej X Konferencji nt. Rozwoju Osobowości Młodego Człowieka zaproponowali temat: Miłości trzeba się uczyć! To zadanie dla nas rodziców i dla naszych dzieci oraz rodzin!

Na rozwój osobowości młodych ludzi patrzymy przez wiele nowych możliwości jakie we współczesnym świecie przed nimi się otwierają. Patrzymy również na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Dla tych celów potrzeba nam świadomej pracy nad wszystkimi możliwymi zagrożeniami w celu racjonalnego zredukowania ich możliwych skutków. Zredukowania i utrzymania takiego stanu w sposób trwały. Tak aby młodzi ludzie sami potrafili aktywnie rozróżniając dobro i zło, wybierać dobro. Aby umieli rozwijać to co dobre i piękne w sobie i wokół siebie.

ZAPRASZAMY!

A przed Intronizacją Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana włączamy się w Nowennę ogłoszoną przez Episkopat Polski! Chcemy się do tego ważnego wydarzenia przygotować duchowo!