Aktualności

W dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia naszych dzieci.

ir
26 listopada 2009

Jak co roku w dniu 8 grudnia ponawiamy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców, wszystkich rodzin i róż rodziców patronce naszej modlitwy Matce Bożej Oliwskiej.

Przez ten kolejny rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej w naszej modlitwie różańcowej, a inicjatywa tej modlitwy coraz szerzej i dalej docierała do kolejnych rodziców.

W tym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypada we wtorek i w tym dniu planujemy wspólną Eucharystię w Kościele św. Jakuba obok Katedry Oliwskiej (nieczynna z powodu remontu) o godzinie 18.50. Tego dnia...

będziemy dziękować za wszelkie łaski jakie otrzymaliśmy i otrzymały nasze dzieci. Pamiętamy o tych wszystkich rodzicach zaangażowanych w modlitwę różańca rodziców, którzy w ciągu tego roku odeszli do Domu Ojca Niebieskiego. Będziemy dziękować za wszystkie osoby, które to dzieło wspierają w jakikolwiek sposób, prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo. Chcemy prosić o siły, gorliwość, wytrwałość i roztropność dla nas samych, dla rodziców, którzy chcą polecać Bogu swoje rodzicielstwo. Te wszystkie sprawy, to wszystko co jest piękne i dobre, czym nas Bóg obdarza i to co jest nam dane jako zadanie, to z czym musimy się borykać w naszym dniu codziennym na tej Mszy świętej i w duchowej łączności z różami rodziców w Polsce i na całym świecie, we wszystkich Mszach świętych, gdziekolwiek się rodzice zgromadzą chcemy zawierzać Matce Bożej, a przez Jej Osobę Bogu.