Aktualności

Tydzień misyjny wezwaniem do wspierania misji i misjonarzy!

ir
20 października 2014

Rozpoczęliśmy tydzień misyjny w Kościele i w tym czasie szczególnie zachęcamy do entuzjazmu dla misji i wspierania misjonarzy oraz dzieł misyjnych modlitwą, ofiarowanym cierpieniem i pomocą materialną .

Każdy może mieć swoje sposoby wpierania misji

My mamy kilka bliskich nam inicjatyw misyjnych:

Adopcja na odległość i Dzieła misyjne realizowane przez Salezjanów

lub Adopcja na odległość prowadzona przez Zgromadzenie Pallotynów i Siostry Pallotynki

Innym wielkim dziełem, które prowadzą na Białorusi księża Michaelici z Polski jest budowa

Centrum Pastoralnego w Gatowie k/ Mińska

Są jeszcze znani ze swej pracy misyjnej WERBIŚCI i możliwość zamówienia Mszy św. Wieczystych

za konkretne osoby z przeznaczeniem ofiar w intencji Misji .

I jeszcze innym jest wspieranie Sióstr Karmelitanek modlących się w intencjach misyjnych - polecam gorąco m. innymi

Siostry Karmelitanki z Ełku - często wspierające nas swą modlitwą.