Aktualności

Tydzień Misyjny – dzielmy się radością Boga w naszym życiu!

ir
25 października 2017

W Kościele rozpoczęliśmy w niedzielę tydzień misyjny. Nasze zadanie to wspierać misjonarzy modlitwą i materialnie! Bóg oddaje po stokroć! W Różańcu Rodziców od lat propagujemy dzieła misyjne, a wśród nich szczególnie:


Budowę Centrum Pastoralnego na Białorusi – którą realizuje zakon Michaelitów, a konkretnie w miejscowości ks. Krzysztof Poświata. Potrzebne są po prostu małe datki ale regularnie. Warto zatem ustawić stałą wpłatę co miesiąc niech to będzie 10zł czy 20 zł lub 50zł, a jak ktoś chce może i więcej. Ważne aby to było regularnie. Niewielkiej kwoty nie odczujemy, a po kilkunastu miesiącach z setek i tysięcy wpłat zbierze się tego wystarczająco dużo. Na postsowieckiej pustyni duchowej powstaje centrum dla rozwoju duchowego młodych ludzi i całych rodzin.


Inne zadanie misyjne to Adopcja na odległość jaką realizują siostry Pallotynki w Afryce. To wielkie dzieło, bardzo bliskie intencjom naszej rodzicielskiej modlitwy.  Opłacając kwotą ok 50 EURO (wpłacamy np. 220 zł  raz na rok lub w kilku ratach np. po 55 zł) szkołę i podstawowy posiłek dla konkretnego dziecka zmieniamy całe jego życie, dajemy mu nadzieję i zupełnie nowe, dobre życie. Takie dziecko po ukończeniu szkoły jest bogactwem dla swoich bliskich i dla całej społeczności. Będzie samodzielne i będzie pomagać innym.


 


A kolejny projekt misyjny to Misje i Dzieła Salezjańskie. One niesłychanie owocnie zmieniają świat w tych miejscach, w których są realizowane. Tu można wybrać wspierany projekt, czy to budowę studni, czy wsparcie formacji duchowej miejscowych kandydatów do kapłaństwa, czy jakiś projekt edukacyjny. Charyzmat ks. Bosco jest nam bardzo bliski, dlatego został patronem drugiej róży rodziców. I od samego początku wspiera nas swoim wstawiennictwem.


Bądźmy razem z misjonarzami! Bóg stokroć wynagrodzi i obdarzy radością!