Aktualności

Trzeba dziękować i cieszyć się z tak wielkiego obdarowania jakim jest Różaniec rodziców.

ir
9 grudnia 2013

Po raz ósmy zawierzaliśmy w tym roku w Katedrze Oliwskiej Różaniec Rodziców Matce Bożej Oliwskiej. Co roku wraz z nami w Oliwie gromadzi się coraz liczniejsze grono rodziców. W tym roku obok pielgrzymów indywidualnych po raz kolejny w sposób zorganizowany dołączyli pielgrzymi Różańca rodziców z Kartuz i okolic. W wielką godzinę łaski weszliśmy uroczystą Mszą świętą w intencji naszych dzieci i różańca rodziców, koncelebrowaną przez naszego opiekuna Ks. proboszcza Zbigniewa Zielińskiego, który w homilii wskazał na ideał Niepokalanej, a z drugiej strony pokazał na wagę i potrzebę rodzicielskiej modlitwy wobec tak licznych dziś zagrożeń dla młodych ludzi. Na koniec wraz z Ks. proboszczem odnowiliśmy nasz Akt Zawierzenia Matce Bożej Oliwskiej jako patronce różańca rodziców, ze świadomością łączności duchowej ze wszystkimi rodzicami na świecie, którzy wraz z nami się modlą.

Po Mszy świętej przeszliśmy do kaplicy Mariackiej, gdzie zwykle przebywa feretron Matki Bożej Oliwskiej aby odmówić dziękczynny różaniec za cały rok łask dla naszych dzieci i za dalszy wspaniały rozwój tego dzieła modlitwy rodziców z prośbą o dalsze błogosławieństwa. W Kaplicy Mariackiej był też czas na świadectwa oraz na krótkie spotkanie z Księdzem Proboszczem, który dziękując przybyłym pielgrzymom przedstawił krótko historię Feretronu Oliwskiego, nawiązującego do Pokoju Oliwskiego z 3 maja 1660 roku, kończącego potop szwedzki. Zaś zgromadzeni gorącymi oklaskami podziękowali na ręce proboszcza jemu i wszystkim naszym opiekunom, kapłanom służącym nam posługą duchową.

W czasie świadectw rodzice usłyszeli również świadectwo pani Marii Mayer z Kartuz, moderatorki, która przyczyniła się do utworzenia już 43 róż w swoim rejonie. Każda z róż ma swojego animatora i patrona. Na spotkaniu była też obecna inna moderatorka, pani Wiesia Oczko, która z kolei mieszkając w Gdańsku przyczyniła się do powstania ponad 60 róż w których są osoby z całej Polski. A w całej Polsce i świecie zgłoszono do tego dnia ponad 2230 róż czyli ponad 44600 rodziców modlących się za swoje dzieci!

Tak właśnie szerzy się różaniec rodziców, opierając się na świadectwie jednej osoby, daje nadzieję innemu rodzicowi, matce lub ojcu, że i ich dziecku Maryja może pomóc, zaradzić w najtrudniejszej sytuacji. Nie ma takiej sprawy której poprzez modlitwę nie można by w jakiś sposób rozwiązać. Jeśli jednemu dziecku udało się uwolnić z nałogu narkotyków czy alkoholizmu to i mojemu też mogę tą łaskę wymodlić. Jeśli jedno dziecko dostało lepszą pracę to i mojemu mogę wymodlić tą łaskę. Jeśli jedna rodzina połączyła się na nowo za sprawą różańca rodziców to i moja się może na nowo połączyć. Różaniec rodziców niesie wielki pokój serca tym którzy go podjęli, a zabiera wszelkie obawy i lęki. Spotkanie miało też taki wymiar radości z obdarowania łaskami w ciągu ostatniego roku i radości ze spotkania się w tym wyjątkowym miejscu w tak wyjątkowym gronie rodziców – radość duchową!