Aktualności

Tak dla Pokoju, nie dla wojny – apel Biskupów Polskich o modlitwę i post w intencji pokoju!

ir
31 sierpnia 2014

W rocznicę wybuchu II wojny światowej Biskupi Polscy w bardzo konkretny sposób w liście wskazali nam zagrożenia i potrzebę modlitwy o pokój we współczesnym świecie!

Każdy z nas widzi wciąż narastającą eskalację przemocy i działania wojenne toczące się już w Europie i rozszerzające się na Bliskim Wschodzie.

Potrzebna jest nasza mobilizacja modlitwy i postu oraz wsparcia dla pokoju i działań na rzecz pomocy ofiarom wojny.