Aktualności

W Polsce. przez różaniec Maryi kwitnie chwała!

ir
8 września 2017

Od Bałtyku po gór szczyty, kraj  nasz jest Różańcem okryty. To można powiedzieć po trzech dniach Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego. Kilka tysięcy osób, z różnych stanów i miejscowości, z różnych ruchów i wspólnot różańcowych zjednoczeni pod przewodnictwem biskupów Kościoła na Jasnej Górze zwycięstwa! Modlitwa, Eucharystia, Różaniec na placu Jasnogórskim, wykłady i czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu Czarnej Madonny Jasnogórskiej!


Z Maryją i z Biskupami polskimi, z tysiącami zelatorów żywego różańca, animatorów różańcowych i osób zaangażowanych we wspólnoty różańcowe i pielgrzymami modliliśmy się i wsłuchiwaliśmy w to co Duch Święty chce z nami i w nas uczynić. Wielkim skarbem są wykłady, które nakreśliłby głębię, bogactwo i moc modlitwy różańcowej.


Tematy  wykładów  same wprowadzają w głębię i szerokość Różańca: Duchowa i historyczna moc modlitwy różańcowej, Różaniec  - modlitwa szczególnie sprawdzona w czasach próby, W świetle Ducha Świętego.  Oblicze modlitwy różańcowej pokazane zostało zarówno od strony kontemplacji i wchodzenia w świat Biblii, a z drugiej strony jako walka duchowa w konkretnych sytuacjach życia człowieka i świata. Poświadczone to zostało również konkretnymi, mocnymi świadectwami bohaterów różańcowych.  Pięknym i ważnym wykładem o Mocy Ducha Świętego w modlitwie Różańcowej JE Arcybiskup Depo pokazał również charyzmatyczne oblicze Różańca Świętego i to jak bardzo ta modlitwa może nas formować w naszym życiu duchowym.


Odczuliśmy i dotarło do nas że jesteśmy po prostu kolejnym pokoleniem w procesji dziejów, pokoleniem przed którym stoi zadanie wziąć w ręce różaniec i rozwijać go, umieszczać w naszej praktyce dnia codziennego, aby po latach okazały się ona wielkim zwycięstwem przeciw zalewowi zła.  Zrozumiałem to w czasie wykładu, gdy ks. prof. Janusz Krulikowski wskazał na rolę jaką w umocnieniu ducha narodu polskiego odegrała modlitwa różańcowa w czasach wojny uformowana przez pierwszy historycznie Kongres Różańcowy. Waga naszego spotkania w tym kontekście nabrała szczególnego znaczenia – i też to ze wszyscy wspólne jednoczyliśmy się na modlitwie – w tym czasie obecni na Jasnej Górze i rozsiani po całym świecie.


Wspaniałym darem tych dni była możliwość spotkania się z animatorami Różańca Rodziców, ale również z innymi zaangażowanymi w szerzenie modlitwy różańcowej. Jedno serce i jeden duch, jedność i harmonia wspólnej troski modlitewnej o siebie, o Polskę i świat, o rozszerzanie wiary i obronę ducha młodego pokolenia. Taka była atmosfera tych trzech dni! Taka bezpośrednia bliskość i możliwość po prostu porozmawiania i  wymiany myśli. W imieniu rodziców modlących się za swoje dzieci przekazałem osobiście pozdrowienia dla Madzi Buczek a ona po prostu, tak jak potrafi odpowiedziała że to oczywiste, i że się wzajemnie uzupełniamy. Jako Różaniec Rodziców spotkaliśmy się z wielką sympatią wielu osób z całej Polski.


Materiały z Kongresu mają być opublikowane w formie drukowanej, mamy też nadzieję że będzie można obejrzeć wykłady poprzez video w internecie. Z wielką mocą też wybrzmiało przygotowanie do ogólnopolskiej akcji modlitwy 7 października  - Różaniec do granic, w której chcemy opleść całą Polskę modlitwą różańcową.


 Na koniec Kongresu po Mszy świętej na placu, wraz z o. Stanisławem Przepierskim OP, zawierzaliśmy wraz z całą Polską siebie, nasze rodziny, róże i środowiska Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech to różańcowe spotkanie, modlitwa i  Zawierzenie będą nam umocnieniem na każdy dzień i w każdej naszej dziesiątce różańca, w przemienianiu naszych serc i oplataniu duchową mocą naszych dzieci. Na większa Chwałę Boga i dla pożytku ludzi w Polsce i na całym świecie.   Bogu niech będą dzięki za ten czas błogosławiony!


 W czasie Kongresu wybrzmiała również waga świadectwa działania Boga w naszej modlitwie! Świadectwo jest kontynuacją naszej modlitwy i jest uwielbieniem Boga za „wielkie rzeczy jakie nam uczynił”. Dlatego po raz kolejny zachęcam – na każdym spotkaniu i w każdej sytuacji, jeśli tylko potrzeba dawajmy świadectwo skuteczności modlitwy Różańca Rodziców oraz nadziei jaką ta modlitwa niesie rodzicom. I dodatkowo przysyłajcie do nas swoje świadectwa – nawet te najprostsze – nie czekajcie na przyszłość. I niech ta refleksja towarzyszy nam w miesiącu wrześniu. Różaniec jest znakiem nadziei, tak jak Maryja nigdy nikogo nie zawiodła, kto się udawał pod Jej opiekę. Świadectwo zawsze jest naszym dzieleniem się tą nadzieją. Ono zbuduje podwaliny dla kolejnych osób, które doświadczą głębi, radości i mocy modlitwy różańcowej, aby same po czasie mogły dzielić się swoimi świadectwami Bożej pomocy!


Intencja papieska na miesiąc wrzesień idzie dokładnie w tym kierunku:


 Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.


Niech Bóg będzie w naszych sercach i w całym polskim narodzie uwielbiony!