Aktualności

Święty Janie Pawle II, módl się za nami, pomóż nam zło dobrem zwyciężać – widzieć w każdym człowieku brata!

ir
28 marca 2023

W 18 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w imię prawdy i miłości do największego w dziejach Polaka przejdziemy w marszach modlitwy za Polskę, o naszą wierność testamentowi św. Jana Pawła II – wierności Bogu i Ewangelii! Spotykamy się Polski w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Szczecinie  i w wielu innych miejscowościach w całej Polsce. Bądźmy tego dnia razem w całej Polsce!


Nasze zadanie to ponowne odkrycie i odkrywanie nauczania św. Jana Pawła II oraz przeniesienie tego całego duchowego bogactwa dla kolejnych pokoleń, dla młodzieży i dla dzieci a następnie wnuków i prawnuków, dla kolejnych pokoleń Polaków i Polek.


Nie można siebie samego zrozumieć bez Chrystusa!


Musicie młodzi przyjaciele od siebie wymagać, choćby inni od nas nie wymagali!


W Kościele, w domu i w rodzinie wszystko się zaczyna, właśnie w sakramencie Chrztu, włączenia do Kościoła!


Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!


Bóg pragnie uczynić każdego człowieka swoim synem!


Tu (w Częstochowie) bije serce Narodu, przy Sercu Matki!


Wiara i Rozum są jak dwa skrzydła unoszące ducha ludzkiego ku Bogu!


Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!


Jeden drugiego brzemiona noście! 


Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (słowa św. Pawła)


Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!


Ojcze spraw aby stanowili jedno!


Ku wolności wyswobodził was Chrystus!


Ten krzyż na Giewoncie patrzy na całą Polskę – od Tatr do Bałtyku i ten krzyż mówi do każdego z nas Sursum Corda – w górę serca!


Przychodzę jako pielgrzym do synów i córek Polski ze słowami wiary i miłości! Bóg jest Miłością!


Czas ucieka - wieczność czeka!


Niech Bóg błogosławi Polskę, moją Ojczyznę i wszystkich Polaków!