Aktualności

Święty Ignacy, módl się za nami!

ir
31 lipca 2017

Święty Ignacy z Loyoli, założyciel Towarzystwa Jezusowego, popularnie zwanego Jezuitami, pozostawił nam bogactwo duchowości i metodę ćwiczeń duchowych jako drogi wzrastania,

Jednocześnie dał świetny przykład i wskazanie co do wierności jaką powinniśmy okazywać Ojcu Świętemu, Namiestnikowi Chrystusa na ziemi.

A wszystko to poprzez harmonijne połączenie wiary i rozumu, części duchowej człowieka z jego fizycznym i intelektualnym bogactwem traktowanym jako Boży dar.

Dla nas rodziców modlących się za swoje dzieci św. Ignacy pozostawił wspaniały skarb modlitwy medytacyjnej, rozważania Słowa Bożego w kontekście codzienności, oraz skarb codziennego rachunku sumienia. Ten rachunek rozpoczyna się od dziękowania Bogu za obdarowanie jakiego doświadczamy każdego dnia i każdej godziny. Wielkim darem są dla nas dzieci i za ten dar nieustannie chcemy Bogu dziękować.

Św. Ignacy jest też patronem matek w stanie błogosławiony, zatem bardzo bliski cudowi narodzin nowego życia, bardzo bliski naszym rodzicielskim troskom i sprawom.

Św. Ignacy, módl się za nami!

I specjalny prezent na okres letni: Audycja nt. Różańca Rodziców w Dom Józefa TV – Kalisz 4 maja 2017 rok