Aktualności

Święto Świetej Rodziny z Nazaretu

ir
29 grudnia 2013

W pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim obchodzimy Święto Świętej Rodziny. I dla nas rodziców różańcowych jest ono bardzo bliskie, daje podstawowe wzorce i przykłady zachowania w rodzinie i dla rodziny.

Życie rodzinne to nie sielanka. Widać to w wydarzeniach spotykających Świętą Rodzinę, która zmuszona jest ratować życie Dziecka pospieszną ucieczką do obcego kraju. Jednak Józef i Maryja przyjmują trudy w jedności, we wzajemnym szacunku, znajdując oparcie w sobie nawzajem. Nas także Bóg zachęca dziś do wzajemnej miłości, a znając naszą słabość, także do cierpliwości, do przebaczenia, do pokornego znoszenia jedni drugich. To od nas zależy, czy skupimy się na sobie i swoich racjach, czy na słowie Chrystusa, które wprowadza pokój.

Różaniec rodziców prowadzi nas właśnie do ciągłego spoglądania na Świętą Rodzinę, na Maryję i na Józefa, a przede wszystkim na Jezusa. Obok przykładu otrzymujemy w tej modlitwie równeiż siłę duchową aby sprostać naszemu powołaniu. I w to Świeto rodziny za takie obdarowanie Bogu dziękujmy!