Aktualności

Święto Ofiarowania Pańskiego – dziękujemy w Kościele za Osoby Konsekrowane

ir
2 lutego 2019

Jak Józef i Maryja chcemy przedstawiać nasze dzieci Bogu. Ofiarujemy ich życie i losy Bogu. Osoby Konsekrowane, zakonnice i zakonnicy, świeccy Konsekrowani ofiarowali swoje życie Bogu, za ten dar dziękujemy! Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.


Dziękujemy Bogu za dar rodzicielstwa, za poczęcie, narodzenie i życie naszych dzieci. Za każdą radość i za każdą otartą łzę, za każde pocieszenie i pomoc. Wiemy że to co Bogu ofiarowane jest w najlepszych rękach.  Dziś świecimy w naszych Kościołach gromnice, świece płonące na znak naszej łączności w modlitwie z Jezusem. Niech to światło świętości zapala nas do działania w duchu naszej modlitwy. Potrzebujemy nawrócenia i przemiany życia. Potrzebujemy światła które oświeci serca i dusze. Światła łaski Boga, które pokaże nam co poprawić i jak wypełniać rodzicielskie powołanie.  Modlitwa ma nas zapalać do dobra, do przełamania siebie, do przebaczenia i pojednania, do szukania iskierek dobra tam, gdzie zdałoby się nadzieja już całkiem zgasła.


Taki jest nasz Różaniec Rodziców - zawiwerzyliśmy dzieci Bogu i trwamy w modlitwie codziennie. Trwamy we wspólnocie róży z jej świętym Patronem i z Maryją naszą patronką, ze świętym Józefem spełanijącym obowiązki ziemskiego ojca, ze świętą Anną i Joachimem, dziadkami Jezusa, z całym Kościołem. Niech ta wielka rzeka modlitwy, to morze modlitwy ogarnia nas i przepełnia nasze dusze nadzieją, która zawieść nie może.


Dziękujemy Bogu za wszystkie zakony męskie i żeńskie, szczególnie dziękujemy Siostrom Loretankom za ich pracę i zaangażowanie w propagowaniu Różańca, za pisma Różaniec,  miesięcznik Tak Rodzinie, i Anioł Stróż. Dziękujemy za dzieła wydawnicze i wsparcie jakie dla Różańca Rodziców otrzymujemy.


Jezu, Maryjo, Józefie Święty, módlcie się za nami!