Aktualności

Święci i błogosławieni – świętość jest naszym polskim skarbem! III Kongres K 108

ir
24 kwietnia 2023

Już po raz trzeci zorganizowany zostanie Kongres K108  stu ośmiu polskich błogosławionych męczenników II wojny światowej. Wiemy że już od świętego Wojciecha Polska buduje swoją tożsamość na świętości tych co oddają życie za Chrystusa. Różaniec Rodziców obejmuje swoją modlitwą i patronatem to wydarzenie! W tym roku Kongres K 108 odbywa się w dniach 27 i 28 kwietnia br. w Krotoszynie i w Kaliszu (Diecezja Kaliska). III. edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej. Jako szczególne wydarzenie zainauguruje tegoroczne ogólnopolskie obchody Dni Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, które odbędą się w sobotę 29 kwietnia w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.


Kongres K 108 to wielkie i ważne wydarzenie ponieważ przypomina nam współczesnym czym jest Polska i polskość, czym jest służba Kościołowi i ludziom. Życiorysy każdego ze wspomnianych 108 męczenników to zapis wielkości ducha prawdy i miłości w czasach, gdy Polska była niszczona a Kościół deptany i to zarówno przez Niemców jak i sowiecką Rosję.  Każdy i każda z nich podejmowali własną walkę o to aby obronić i utrzymać wiarę dla nas i wszystkich kolejnych pokoleń Polaków.


W czasie I Kongresu w Gdańsku, w muzeum II wojny światowej, ks. Józef Aszkiłowicz  z Litwy, w jednym z paneli wskazał barwnie i bardzo konkretnie jak wiele Polska zawdzięcza właśnie bohaterom wiary, błogosławionym męczennikom. Polska, mówił, to nie dla każdego chama, polskość to świętość. My mamy tam w niebie „polskie lobby”, naszych świętych i błogosławionych, którzy się za nami wstawiają”.


Tak właśnie za wskazaniem św. Jana Pawła II – świętość Polski i Polaków to jest ten nasz obowiązek i sprawa za którą nie można nie walczyć! To jest to zadanie które trzeba wykonać, zwyciężyć i obronić, obowiązek z którego nie wolno nam zdezerterować.


 Już 90 lat temu, 21 marca 1933 r., Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego w Dachau (z niem. Konzentrationslager Dachau). Od 1938 r. KL Dachau pełnił funkcję swego rodzaju „ośrodka szkoleniowego”, ale nade wszystko był to „wzorzec" dla zarządców i wachmanów innych późniejszych hitlerowskich obozów śmierci. Przeprowadzano tam również zbrodnicze pseudomedyczne eksperymenty na więźniach. Przez KL Dachau przeszło łącznie ponad 200 tys. osób, z czego 1/3 to Polacy. Zmarło ponad 41 tys. 


Polscy duchowni, zarówno według Niemców jak i Sowietów, byli grupą szczególnie niebezpieczną. Wynikało to z ich wiedzy o bardzo dobrze zorganizowanej pracy duszpasterskiej i społecznej Kościoła w Polsce. Kapłani byli wsparciem i ostoją polskości, co skutecznie uniemożliwiało planowe wyniszczanie narodu. Duchowni stali się głównym celem niemieckiej akcji „Tannenberg”, która miała na celu bezwzględną eliminację elit przywódczych i moralnych Rzeczypospolitej. Szacuje się, że w latach 1939–1945 z rąk Niemców jak i Sowietów śmierć poniosło blisko 3 tys. polskich duchownych, czyli około 20% stanu przedwojennego.


KL DACHAU DLA POLSKICH KSIĘŻY ZNACZY MNIEJ WIĘCEJ TYLE SAMO, ILE KATYŃ DLA POLSKICH OFICERÓW CZY AUSCHWITZ DLA POLSKICH ŻYDÓW.


W Dachau, które stało się głównym, choć nie jedynym miejscem zagłady polskiego duchowieństwa, od końca 1940 r. prześladowano i mordowano duchownych wszystkich wyznań, z całej Europy. Polscy księża stanowili wśród nich grupę nie tylko najliczniejszą, lecz także poddawaną najbardziej okrutnym represjom. Przebywało tam łącznie 1 780 księży, zakonników i kleryków z terenu całej Polski.


Nasi drodzy przyjaciele, błogosławieni męczennicy, módlcie się za nami, abyśmy potrafili sprostać zadaniom i powołaniom jakie nam dziś satwia Bóg!