Aktualności

Światowe Dni Młodzieży w Panamie!

ir
26 stycznia 2019

To jeden z najpiękniejszych prezentów jakie w swoim testamencie Św. Jan Paweł II zostawił Kościołowi i światu. Ustanowił tradycję spotkania młodych z wszystkich ras i zakątków świata z Namiestnikiem Chrystusa. To jakby sam Jezus zbierał tę młodzież i do niej przemawiał – poprzez Kościół i przez Ojca Świętego Franciszka. Młodzi pokazują swój entuzjazm i swoją autentyczność wiary. Wspominają wspaniałych patronów i słuchają, modląc się wraz z Ojcem Franciszkiem.


 


Dziś ponieśli Krzyż ŚDM z rozważaniami Drogi Krzyżowej – wplatając w to wielkich swoich świętych i tradycję Kościoła Ameryki środkowej i Łacińskiej. Szczególne wrażanie zrobiła modlitwa za dzieci nienarodzone. Papież Franciszek upomniał się o tych, którzy mówić jeszcze nie mogą i nie przemówią już nigdy!


Towarzyszymy tym młodym modlitwą, modląc się za nich i za tych wszystkich którzy działają na rzecz młodzieży! Ogarniamy modlitwą wszystkie dobre owoce tego wydarzenia, dziękując Bogu za łaski jakimi hojnie obdarza zgromadzonych i cały świat!


Modlimy się też o nawrócenie gorszycieli i ludzi deprawujących młodych, za tych co robią to świadomie lub nieświadomie. Niech Maryja osłania swoje dzieci od zakusów złego. Niech uprosi łaskę nawrócenia sercom pogubionym i zaprzedanym w niewolę złego.


Maryjo, Matko z Guadalupem, módl się za nami! Matko Boza Oliwska, módl się za nami!


Matka Boża de Guadalupe