Aktualności

Św. Jacku - módl się za nami!

ir
17 sierpnia 2015

Wśród wielu patronów świętych wielką sławą i naszym zaufaniem powinien się cieszyć św. Jacek.

Żyjący w latach ok. 1183-1257, a urodzony w Kamieniu na Śląsku w rodzie Odrowążów łączy Śląsk z Małopolską i jest jednym z wielkich duchowych dzieci św. Dominika. W Rzymie poznał św. Dominika, wstąpił do jego zakonu i przeszczepił zakon Dominikański na grunt polski. Podejmował wiele wypraw misyjnych na wschód (m.in. Kijów, Smoleńsk) i do Prus. Znany jest jako wielki, a pokorny cudotwórca, asceta i niestrudzony misjonarz. Spoczął w Krakowie w kościele oo. Dominikanów, gdzie do dziś można nawiedzić jego konfesję. We wspomnienie św. Jacka w dniu 17 sierpnia polecajmy się jego cudownej opiece i wstawiennictwu. Polecajmy zakon Dominikański i prośmy o powołania do tego zakonu, tak bardzo zasłużonego w zwalczaniu wszelkich herezji i propagowaniu Różańca Świętego.

A przez wstawiennictwo św. Jacka módlmy się również za Polskę w tych trudnych czasach.