Aktualności

Dziś 11 lipca wspominamy świętego Benedykta, Opata, patrona Europy!

ir
11 lipca 2022

Potrzebujemy wskazań co robić w tym zwariowanym współczesnym świecie, zdążającym do zagłady! Święty Benedykt przynosi nam piękną odpowiedź! Idź z Jezusem do ludzi! Oni potrzebują wiary i świadectwa wiary!  Dzisiejszy Hymn z liturgii godzin pokazuje jak bardzo współczesnym nam jest Święty Benedykt! Niech nasza modlitwa różańcowa rodziców będzie tym świadectwem wiary dla świata dziś!  O Szkaplerzu Maryi - przyjmij szatę Matki Bożej! 


Gdy nadszedł koniec dawnego porządku I nowa ziemia rodziła się w bólu,  Stanąłeś, ojcze, na czasów granicy, By chronić dobro.


Posłuszny mocy Bożego wezwania I do proroków podobny natchnieniem, Poszedłeś drogą pokory i ładu Pańskiego Prawa.


Dla wielu ludzi spragnionych pokoju Przez własne życie przykładem się stałeś Szukania Boga i Jego miłości We wszystkich braciach.


I dzisiaj także przychodzi nieznane, A świat jest pełen zamętu i kłamstwa; Za twą przyczyną niech Pan nam ukaże Właściwą ścieżkę.


Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka Za Benedykta i jego naukę; Niech Europa swą jedność odnajdzie Przez wiarę w Boga. Amen.


Święty Benedykt daje nam praktyczne wskazanie Ora et Labora – módl się i pracuj. Powierzajmy wszystko w  ręce Boga i pracujmy ze spokojem w taki sposób na jaki nas stać. Tak wiele zdziczenia, barbarzyństwa i zła jest dziś pokazywane i promowane, że mogłoby się wydawać że dla dobra już nie ma miejsca. Przeciwnie – dla dobra miejsce jest zawsze. Tak jak nas uczył błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko powtarzając za św. Pawłem. Nie daj się zwyciężyć złu – ale zło dobrem zwyciężaj.


Pracujmy nad naszą własną formacją wiary aby, gdy przyjdzie potrzeba wspomagać innych modlitwa i świadectwem wiary. Nasz wytrwały rodzicielski Różaniec niech będzie światłem dla innych rodziców, jak wspierać swoje dzieci. To jest nasze zadanie – właśnie w ten sposób wskazujmy drogę do Boga tym, którzy potrzebują nadziei!


Maryja nas nigdy nie opuści, Jezus jest naszą Drogą, i Prawdą i naszym Życiem.


Święty Benedykcie, módl się za nami!