Aktualności

Środa Popielcowa - Wielki Post, czas modlitwy, pokuty, nawrócenia i zadośćuczynienie

ir
26 lutego 2020

Środą Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Wyjątkowy okres w życiu człowieka, który powinien być wykorzystany dla uporządkowania tego co trudne, tego z czym nie potrafiliśmy się uporać dłuższy czas. Post, czyli odmówienie sobie tego co się nam słusznie należy w imię ofiary i w celu zadośćuczynienia, pomaga nam zrozumieć osoby ubogie, cierpiące i zrozumieć sens naszego cierpienia. Tego potrzeba na czas walki z pokusami


Post niesie w sobie postawę pokory – muszę uznać, że są rzeczy ważniejsze niż moje zdanie, opinie i upodobania. W takiej prawdzie o sobie zaczynam dostrzegać te obszary, które w moim życiu potrzebują nowego światła, naprawy, zmiany, walki wewnętrznej i Bożej pomocy. Mogę wtedy otworzyć oczy na rzeczywistość zakrytą codziennością, krzątaniem i zapobiegliwością. Trzeba mojego aktu woli, aby samemu pozbawić się pewnego dobra, przywileju lub przyjemności w imię zadośćuczynienia za nadużycie, za niewłaściwe użycie - dla przywrócenia właściwej miary rzeczom.


Dopiero z pewnej perspektywy widzimy co było, co jest dobre a co złe. Często też mogę dostrzec jak to co zdawało się mi wadzić było mi pomocne dla zamiany myślenia i zmiany życia, dla poradzenia sobie ze słabością.


Tegoroczny post rozpoczynamy w tygodniu modlitwy o trzeźwość właśnie modlitwa o trzeźwość powinna nam w tym czasie towarzyszyć. Ale to zbyt mało – do modlitwy dodajmy w Wielkim Poście akt dobrowolnej abstynencji od alkoholu, papierosów i od rozmaitych przyjemności ofiarując to w intencji zadośćuczynienia za tych którzy sami nie mogą tego uczynić i walczą o wolność od nałogów.


Ogromną troską w tym czasie otaczamy dzieci i młodzież w Polsce. Coraz więcej samorządów w poszczególnych miejscowościach pod pozorem tolerancji i edukacji próbuje wprowadzać destrukcyjne programy edukacyjne do szkół i środowiska edukacyjnego. Zaczęło się to jeszcze w  roku 2012 wprowadzeniem tzw. konwencji przemocowej podpisanej przez ówczesne władze, skierowanej wprost przeciw tradycyjnym wartościom i rodzinie. W Polsce jednym z pierwszych miast gdzie takie destrukcyjne elementy wprowadzono, pod niesłanym przewodnictwem ówczesnego prezydenta, i nadal się promuje w szkołach jest Gdańsk. Do tego dołączają inne miasta i miejscowości. Dlatego tak ważna jest modlitwa o ochronę dzieci i młodzieży przed seksualizacją i deprawacją pod pozorem pseudonaukowej edukacji. Różaniec Rodziców dołącza swoją modlitwę do działania Inicjatywy Odpowiedzialny Gdańsk i zapraszamy na każdy pierwszy poniedziałek miesiąca do Katedry Oliwskiej na Różaniec o godz. 17.30 w intencji ochrony dzieci przed deprawacją i seksualizacją, o umocnienie i wspomożenie tych którzy aktywnie bronią dzieci i młodzieży w Gdańsku i w Polsce oraz o nawrócenie tych, którzy świadomie czy nieświadomie są zaangażowani w promowanie takich destrukcyjnych treści.


Modlimy się za rodziny i w obronie rodzin, o umocnienie tych którzy na rzecz dobra rodziny pracują i działają oraz o nawrócenie tych wszystkich którzy niszczą rodzinę, tradycję i kulturę życia. W ramach tej modlitwy pamiętamy o modlitwie za rządzących oraz o mądrość wszystkich Polaków w czasie nadchodzących wyborów prezydenckich, bo od postawy Prezydenta RP zależy bardzo wiele w zakresie obrony rodziny i tradycyjnych wartości!


A trzecia, chyba najbardziej bolesna to za mordowanych i prześladowanych chrześcijan na świecie. Pamiętajmy o tych wszystkich męczonych i mordowanych w imię Chrystusa, prześladowanych za Krzyż i za Ewangelię, dziękując Bogu za naszych kapłanów i za każde powołanie do służby Bogu. My mieszkamy i żyjemy w kraju, gdzie jeszcze możemy w wolności wyznawać wiarę, modlimy się o zachowanie tego stanu w Polsce, ale pamiętamy w  modlitwie o tych którzy za wiarę cierpią, aż do krwi i do oddania życia! Oni potrzebują naszego wsparcia modlitwą.


Niechaj ten post i ta modlitwa będą nam drogą do świętości życia w naszych rodzinach i środowiskach, wspólnotach, wsiach i miastach. I pamiętajmy, aby na tej drodze nigdy nie zostawić Chrystusa, nie opuścić Go, nie zagubić się i nie zgubić Jego drogi, także Drogi Krzyżowej! Abyśmy umieli powstawać po upadku, albo jak  Cyrenejczyk, pomogli nieść krzyż tym którzy upadają.


 Kłaniamy CI się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!


Maryjo, Matko Bolesna, módl się za nami!